Home | Dnes je 25.06.2024
O NÁS

UNIHOST

UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR z.s. byl založen v roce 1992. Je to dobrovolná, profesní, nepolitická a nezávislá zájmová organizace se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách, Výstavní 2224/8. Sdružuje podnikatele v oblasti gastronomie a cestovního ruchu a v našem kraji již má dlouholetou tradici. V současné době již má působnost na celém území ČR. Při řešení problémů spolupracujeme s ostatními sdruženími stejného oboru v rámci celé ČR. UNIHOST je členem Hospodářské komory ČR, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje a Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Máme uzavřeny partnerské smlouvy s gastronomickými školami a s odbornými asociacemi, a to s Asociací číšníků ČR, Asociací kuchařů a cukrářů ČR a Českou barmanskou asociací.

 

Hlavním úkolem našeho sdružení je hájit a prosazovat oprávněné zájmy našich členů, kterých máme cca 120. Proto UNIHOST zastupuje své členy při jednání s orgány státní správy a jinými institucemi při prosazování různých legislativních úprav a norem. Poskytujeme svým členům odborné poradenské a informační služby z oblasti legislativy, hygieny, bezpečnosti práce, autorských poplatků apod. Všichni naši členové obdrží certifikát o členství. UNIHOST je členem celorepublikové klasifikační komise pro udělování Certifikátů pro klasifikaci ubytovacích zařízení, máme v této komisi svého zástupce. Vydáváme pro své členy Zpravodaj, ve kterém je informujeme o všem důležitém, co se v našem oboru děje. Kromě toho veškeré informace a novinky zveřejňujeme na internetu na svých webových stránkách: www.unihostostrava.cz. UNIHOST uzavírá partnerské smlouvy s dodavateli působícími v našem oboru, kteří pak poskytují našim členům různé slevy a výhody. Také máme uzavřeno partnerství s několika cestovními kancelářemi v rámci posílení cestovního ruchu v našem kraji. Již dvakrát jsme pro své členy zajistili dotace z programu KOOPERACE na pořízení moderních výrobních technologií a zařízení. Uspořádali jsme pro členy a partnerské školy tématické zájezdy, které souvisely s gastronomií a cestovním ruchem, aby načerpali nové zkušenosti.

 

Velmi významným krokem bylo uzavření Dohody o spolupráci s Moravskoslezským krajem. Na základě této dohody bude UNIHOST napomáhat rozvoji spolupráce mezi gastronomickými školami a podnikatelskou sférou. Byly ocertifikovány provozovny, na kterých žáci vykonávají odbornou praxi, což má zaručit jejich odpovídající úroveň. Dále pořádáme odborné soutěže v oborech gastronomie spolu s partnerskými školami. Vrcholem je Gastro festival Ostrava. Tento festival má část výstavní, kde se prezentují firmy z oblasti gastronomie jak z ČR tak i ze zahraničí, a část soutěžní, které se účastní naše i zahraniční gastronomické školy. V rámci této akce udělujeme spolu s náměstkyní hejtmana MSK pro školství ocenění Učeň roku. Gastro festival Ostrava se koná každoročně pod záštitou primátora města Ostravy, náměstkyně hejtmana MSK pro školství a předsedy Krajské hospodářské komory MSK. Je to prestižní akce, která slouží nejen ke zkvalitnění gastronomie, ale i k zviditelnění našeho města a kraje v rámci celé ČR i v zahraničí.

 

Spolu se šesti partnerskými školami jsme se podíleli na projektu „Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi“, jehož hlavním partnerem a příjemcem byl Moravskoslezský kraj. Jednotliví partneři projektu čerpali dotace z Evropských strukturálních fondů ve výši 10 mil. korun. V rámci tohoto projektu jsme např. zajistili spolu s našimi partnerskými školami pro jejich žáky odbornou praxi v Řecku, naši členové se zapojili do realizace plánovaných vzdělávacích aktivit projektu v roli lektorů. Členové našich poradních sborů vyhodnocovali vytvořené a realizované vzdělávací programy pro žáky, pedagogické pracovníky i odborníky z praxe, budoucí instruktory odborného výcviku a posuzovali jejich využitelnost pro další vzdělávání pracovníků provozoven našich členů.

 

V roce 2007 jsme se také zapojili do projektu EQUAL pod názvem „Beskydy pro všechny“ se společností KAZUIST, spol. s r.o., pro který jsme poskytli odborníky z našich řad. Projekt usiloval o vznik a rozvoj podniků s aktivitami zaměřenými na sociální sféru a turismus v Moravskoslezském kraji zejména ve Slezských Beskydech. Jedním z cílů bylo zpřístupnit Beskydy jako turistický region i lidem s různými druhy postižení. Konkrétním výstupem projektu je např. vydání cestovní příručky pro osoby se zdravotním postižením, která obsahuje katalog více než stovky ubytovacích a restauračních objektů, popis turistických zajímavostí a výletní tipy. V rámci projektu se prosadila značka „Bez bariér“, jako standard označující „přístupnost daného zařízení“ nejenom z pohledu architektonického, ale také z pohledu poskytovaných služeb v daném zařízení.

 

UNIHOST je pověřen Hospodářskou komorou ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR zodpovědností za rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Z toho důvodu jsme se podíleli spolu s Moravskoslezským krajem, agenturou CzechTourismus, reklamními agenturami a sponzory na projektu Historic Giro – 444 km Moravskoslezským krajem, ze kterého je natočen filmový dokument, který slouží k propagaci kraje nejen v ČR, ale i v zahraničí, aby přilákal do našeho regionu turisty i investory.

 

Ze stejného důvodu  jsme podpořili partnerství Moravskoslezského kraje a Nitranského kraje v oblasti služeb cestovního ruchu a stali se partnery v projektu „Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu“, který byl schválen v rámci programu Projekty Partnerství COMENIUS REGIO. Tento projekt byl realizován v letech 2009 – 2011 a cílem je zlepšování vzdělávacích možností ve sféře školního vzdělávání prostřednictvím bilaterální mezinárodní spolupráce na úrovni obcí a regionů.

 

Cílem veškeré činnosti UNIHOSTu je zvýšení kvality a úrovně gastronomických a ubytovacích služeb a rozvoje cestovního ruchu především v našem kraji. Proto se také účastníme nejen gastronomických výstav a veletrhů, ale také akcí, které se týkají cestovního ruchu, např. výstavy Dovolená a Region, která se koná na jaře na výstavišti Černá louka v Ostravě nebo Veletrhu GO + Regiontour pořádaného každoročně v Brně.
 

 

Ing. Zdeněk Blinka

 předseda představenstva UNIHOSTu Ostrava

 


Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod