Home | Dnes je 02.03.2021
O Unihostu

Vítáme Vás na stránkách UNIHOSTu

UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR z.s. byl založen v roce 1992. Je to dobrovolná, profesní, nepolitická a nezávislá zájmová organizace se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách, Výstavní 2224/8. Sdružuje podnikatele v oblasti gastronomie a cestovního ruchu a v našem kraji již má dlouholetou tradici. V současné době již má působnost na celém území ČR. Při řešení problémů spolupracujeme s ostatními sdruženími stejného oboru v rámci celé ČR. UNIHOST je členem Hospodářské komory ČR, Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a nyní je již také členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Máme uzavřeny partnerské smlouvy s gastronomickými školami a s odbornými asociacemi, a to s Asociací číšníků ČR, Asociací kuchařů a cukrářů ČR a Českou barmanskou asociací.

 

 

 

Hlavním úkolem našeho sdružení je hájit a prosazovat oprávněné zájmy našich členů, kterých máme cca 650. Proto UNIHOST zastupuje své členy při jednání s orgány státní správy a jinými institucemi při prosazování různých legislativních úprav a norem. Poskytujeme svým členům odborné poradenské a informační služby z oblasti legislativy, hygieny, bezpečnosti práce apod. Ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Ostravě jsme pro ně vydali odbornou příručku o nových hygienických normách pro vstupu do Evropské unie a pořádáme každoročně školení o novinkách v oblasti hygieny. Všichni naši členové obdrží certifikát o členství. UNIHOST je členem celorepublikové klasifikační komise pro udělování Certifikátů pro klasifikaci ubytovacích zařízení do roku 2009, máme v této komisi dva členy a v loňském roce jsme měli předsednictví. Vydáváme pro své členy Zpravodaj, ve kterém je informujeme o všem důležitém, co se v našem oboru děje. Zároveň také spolupracujeme s jinými celorepublikovými odbornými časopisy, do kterých dodáváme materiály. Takže naši členové dostávají zdarma nejen náš Zpravodaj, ale i GASTRONOM, který vychází celoplošně. Kromě toho veškeré informace a novinky zveřejňujeme na internetu na svých webových stránkách: www.unihostostrava.cz. UNIHOST uzavírá partnerské smlouvy s dodavateli působícími v našem oboru, kteří pak poskytují našim členům různé slevy a výhody. Také máme uzavřeno partnerství s několika cestovními kancelářemi v rámci posílení cestovního ruchu v našem kraji. Již dvakrát jsme pro své členy zajistili dotace z programu KOOPERACE na pořízení moderních výrobních technologií a zařízení. Každoročně pořádáme pro členy a partnerské školy tématické zájezdy, které souvisí s gastronomií a cestovním ruchem, aby načerpali nové zkušenosti.

 

 

 

Během své existence se UNIHOSTu podařilo vyřešit již celou řadu problémů. Největším úspěchem bylo zrušení obecních poplatků z prodeje alkoholu a cigaret. Dále pak zrušení navyšování poplatků OSA za výherní a hrací automaty, zachování snížené sazby DPH u ubytovacích služeb, odložení zákona o registračních pokladnách, zmírnění některých hygienických norem, prosazení novely autorského zákona v roce 2005.

 

 

 

Velmi významným krokem bylo uzavření Dohody o spolupráci s Moravskoslezským krajem. Na základě této dohody bude UNIHOST napomáhat rozvoji spolupráce mezi gastronomickými školami a podnikatelskou sférou. Byly ocertifikovány provozovny, na kterých žáci vykonávají odbornou praxi, což má zaručit jejich odpovídající úroveň. Dále pořádáme odborné soutěže v oborech gastronomie spolu s partnerskými školami, vrcholem je Gastrofestival Ostrava, který spolupořádáme každoročně na základě exclusivní smlouvy s a.s. Ostravské výstavy. Tento festival má část výstavní, kde se prezentují firmy z oblasti gastronomie jak z ČR tak i ze zahraničí, a část soutěžní, které se účastní naše i zahraniční gastronomické školy. V rámci této akce udělujeme spolu s PhDr. Jaroslavou Wenigerovou, náměstkyní hejtmana MSK ocenění Učeň roku. Letos se bude konat již 7. ročník Gastrofestivalu, opět pod záštitou primátora města Ostravy, náměstkyně hejtmana MSK a předsedy Krajské hospodářské komory MSK. Je to prestižní akce, která slouží nejen k zkvalitnění gastronomie, ale i k zviditelnění našeho města a kraje.

 

 

 

Spolu s partnerskými školami se podílíme na projektu „Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi“, jehož garantem je Moravskoslezský kraj a ze kterého jednotlivé školy čerpají dotace z Evropských strukturálních fondů. V rámci tohoto projektu jsme např. zajistili spolu s našimi partnerskými školami pro jejich žáky odbornou praxi v Řecku.

 

 

 

UNIHOST je pověřen Hospodářskou komorou ČR a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR zodpovědností za rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji. Z toho důvodu jsme se podíleli spolu s Moravskoslezským krajem, Czech tourismem, reklamními agenturami a sponozory na projektu Historic Giro – 444 km Moravskoslezským krajem, ze kterého je natočen filmový dokument, který bude sloužit k propagaci kraje nejen v ČR, ale i v zahraničí, aby přilákal do našeho regionu turisty i investory.

 

 

 

Cílem veškeré činnosti UNIHOSTu je zvýšení kvality a úrovně gastronomie a rozvoj cestovního ruchu především v našem kraji. Proto se také účastníme nejen gastronomických výstav a veletrhů, ale také akcí, které se týkají cestovního ruchu, např. výstavy Dovolená a Region, která se koná v dubnu na výstavišti Černá louka v Ostravě nebo Veletrhu GO + Regiontour pořádaného každoročně v Brně.

 

Ing. Zdeněk Blinka

předseda představenstva UNIHOSTu Ostrava


Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod