Home | Dnes je 12.04.2021
PROJEKTY

Partnerství Moravskoslezského kraje a Nitranského kraje v oblasti služeb cestovního ruchu

 Logo
 
Od srpna 2009 do července 2011 je realizován projekt „Vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu", zkráceně „Partnerství MSK-NSK", který byl schválen v rámci programu Projekty Partnerství Comenius REGIO. Cílem tohoto programu je zlepšování vzdělávacích možností ve sféře školního vzdělávání prostřednictvím bilaterální mezinárodní spolupráce na úrovni obcí a regionů.
 

Partnery projektu na české straně jsou Moravskoslezský kraj, Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka; Střední škola hotelnictví a gastronomie, Frenštát pod Radhoštěm a UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách v ČR. Partneři ze Slovenské republiky jsou zastoupeni Nitranským samosprávným krajem a organizacemi Stredná odborná škola T. Vansovej 2, Topoľčany; Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra a Viliam Turan TURANCAR, cestovní kancelář.

 

Obecným cílem projektu je navázání dlouhodobé spolupráce mezi Moravskoslezským krajem a Nitranským krajem v oblasti rozvoje oborů služeb cestovního ruchu (gastronomie, hotelnictví, turismus). V rámci společných aktivit zástupců regionální správy, pedagogických pracovníků a pracovníků organizací budou řešena témata jako jsou možné formy dlouhodobé zahraniční spolupráce, možnosti zajišťování technického vybavení škol, formy zapojování zaměstnavatelů do počátečního odborného vzdělávání atd.

 

V rámci tohoto projektu nás ve dnech 18. - 21. listopadu 2009 navštívili partneři ze Slovenské republiky. Byli zde zástupci z Úřadu Nitranského samosprávného kraje, z obou partnerských škol i z cestovní kanceláře Turancar. Pozvali jsme je v době konání Gastrofestivalu Ostrava, na kterém jsme je přivítali jako čestné hosty. Byli na slavnostním zahájení i na ukončení a byli nadšeni. Gastrofestival se jim velice líbil a odnesli si nejen krásné zážitky, ale také načerpali řadu zkušeností, které pak využili při organizování svého Gastrofestivalu Nitra. V rámci návštěvy našeho kraje si pak také prohlédli partnerské školy v Ostravě-Hrabůvce a ve Frenštátě pod Radhoštěm. Obě školy na ně udělaly velmi dobrý dojem a také zde načerpali nové znalosti pro svou činnost. Z návštěvy našeho kraje si odnesli nezapomenutelné dojmy, mnoho krásných zážitků a také užitečných poznatků.

 

Ve dnech 8. - 10. března 2010 delegace z našeho kraje vyjela na Slovensko. Zástupci Krajského úřadu MSK, Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka, Střední školy hotelnictví a gastronomie Frenštát pod Radhoštěm a UNIHOSTu Ostrava navštívili Nitranský samosprávný kraj. V rámci tohoto výjezdu jsme byli přivítáni na Úřadu Nitranského samosprávného kraje, kde jsme se seznámili s historií i současností kraje. Poté jsme byli na prohlídce Národního hřebčína v Topol‘čiankach a národní kulturní památky - zámku a bývalého letního sídla prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka v Topol‘čiankach. Další den následovala prezentace Spojenej školy Slančíkovej 2 v Nitře. Oběd připravili a servírovali žáci této školy a připravené pokrmy byly předloženy v rámci degustace soutěžních receptur. V rámci diskuse proběhla výměna zkušeností zapojených škol v oblasti odborného vzdělávání žáků v oborech služeb cestovního ruchu. Odpoledne následovala prohlídka města Nitry, především jeho historické části, ve které se nachází hrad s biskupskou Katedrálou sv. Emeráma - „Bazilikou minor", která je národní kulturní památkou. Večer jsme shlédli divadelní představení „Všetko pre národ" v Divadle Andreje Bagara v Nitře. Poslední den byl věnován prezentaci další partnerské školy Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Topol‘čanoch. Po prohlídce školy, diskusi a obědě, který opět připravili žáci a učitelé této školy, následoval návrat do České republiky.

 

Další výjezd na Slovensko se konal ve dnech 23. - 25. března 2010 a zúčastnili se ho zástupci obou partnerských škol a UNIHOSTu. Tato návštěva se konala v rámci pozvání na Gastrofestival Nitra 2010. Tuto soutěž pořádá již čtvrtým rokem Hotelová akadémia v Nitře. Soutěže se účastní školní družstva ze Slovenska, České republiky, Polska, Chorvatska, Maďarska a Francie. Družstvo kuchařů připravuje své národní speciality na dané téma a družstvo číšníků postaví soutěžní tabuli na dané téma a provádí servis jídla a vína. Tématem soutěže kuchařů byla hlavně úprava zeleniny a číšníci stavěli svatební tabuli.


Účelem návštěvy bylo srovnání organizace a průběhu gastronomické soutěže Gastrofestival Nitra 2010, náplně a obsahu soutěže, materiální a technické podmínky, požadavky komisařů. Přínosem této mobility bylo navázání nových kontaktů, které budeme moci využít při organizování Gastrofestivalu Ostrava a dalších podobných akcí.

 

Poznatky a zkušenosti z této mobility jsme zpracovali a využili při organizaci 10. ročníku Gastrofestivalu Ostrava, který se konal ve dnech 18. – 20. listopadu 2010. Aby naši partneři ze Slovenska mohli posoudit výsledky, pozvali jsme je na tento Gastrofestival. Pozvání přijali a navštívili nás zástupci obou zapojených škol a představitelé Nitranského samosprávného kraje. Naši hosté sledovali soutěžní klání kuchařů, zapojili se do hodnocení připravených jídel, hodnotili vystavené soutěžní tabule na téma různých zahraničních destinací, zajímali se o soutěže sommeliérů, barmanů i baristů. Nakonec jsem společně srovnávali oba Gastrofestivaly, hodnotili, co se komu povedlo lépe a v čem bychom se mohli zlepšit a využít navzájem všechny poznatky.

 

Jelikož se blíží termín ukončení tohoto projektu, tj. červenec 2011, bylo nutno přistoupit k závěrečným aktivitám. Na závěr projektu musela být realizována přehlídka o našem Moravskoslezském kraji, která se konala dne 1. března 2011 na Střední škole společného stravování v Ostravě-Hrabůvce a kterou připravili žáci našich zapojených škol, tj. Střední školy společného stravování Ostrava-Hrabůvka a Střední školy hotelnictví a gastronomie Frenštát pod Radhoštěm. Přehlídky se zúčastnili samozřejmě zástupci zapojených škol jak z České republiky tak ze Slovenska, představitelé Moravskoslezského kraje, Nitranského samosprávného kraja a zástupci UNIHOSTu. Na této přehlídce soutěžila dvoučlenná družstva složená z žáků obou českých škol a účelem bylo představit náš kraj z různých hledisek. Témata proto byla různorodá, od přírodních zajímavostí, přes nabídku ubytování v zajímavých hotelích, adrenalinových zážitků, folklóru a krajových specialit až po wellnes zařízení. Cílem celé přehlídky bylo seznámit naše partnery ze Slovenska s naším krajem a přilákat je k nám coby turisty. Komise pak hodnotila nejen obsah a originalitu prezentace, ale také připravenost a pohotovost studentů, způsob jejich vystupování a komunikace a celkový dojem z prezentace, která je určena pro širokou veřejnost. Vítězná dvojice bude odměněna tím, že navštíví spolu se zástupci zapojených škol a sociálních partnerů přehlídku v Nitře.

 

Ve dnech 11. – 13. dubna 2011 se uskuteční podobná přehlídka na Střední odborné škole v Nitře. Na této přehlídce studenti zapojených škol v Nitře a Topoĺčanoch podobným způsobem představí Nitranský samosprávný kraj zástupcům partnerů z České republiky.

 

Výsledkem celého projektu pak bude vydání sborníku, ve kterém budou zpracovány všechny výsledky a poznatky, které jsme během trvání projektu získali tak, aby je mohli všichni partneři projektu i veřejnost v praxi využívat. Proto bude tento sborník k dispozici veřejnosti na webových stránkách zapojených organizací.

 

Cílem projektu bylo navázání partnerství mezi Moravskoslezským krajem a Nitranským samosprávným krajem a mezi zapojenými školami a partnery, které povede k vzájemnému předávání poznatků, využívání zkušeností a zvyšování úrovně vzdělávání v oborech služeb cestovního ruchu tak, aby to odpovídalo požadavkům praxe a v konečném výsledku vedlo ke zvyšování cestovního ruchu nejen v těchto dvou partnerských krajích, ale mezi celou Českou a Slovenskou republikou. 

 

Ing. Karla Bubová
projektový managerDalší články: 6
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod