Home | Dnes je 09.03.2021
PROJEKTY

Zkvalitňování dalšího profesního vzdělávání zaměřeného na stavebnictví, elektrotechniku a gastronomii

Logo Projekt

V dubnu 2006 začala Střední škola společného stravování, Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace, realizovat jako příjemce dotace projekt Zkvalitňování dalšího profesního vzdělávání zaměřeného na stavebnictví, elektrotechniku a gastronomii. Pro uskutečnění svého záměru se spojila s partnery Střední školou elektrotechnickou, Ostrava, Na Jízdárně 30 a Střední školou elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek – Místek. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání.

Příjemce podpory a jeho partneři si vytyčili za cíl přispět k vytvoření uceleného systému dalšího profesního vzdělávání v oborech gastronomie, elektrotechnika a stavebnictví. Aktivity projektu byly proto zaměřeny na vytváření učebních programů a realizaci odborných a metodologických kurzů. Základní filozofií bylo zajistit, aby každý ze zájemců o účast v některém z odborných kurzů absolvoval nejprve metodologický modul, jehož absolvování poskytne účastníkům pedagogicko – metodický aparát pro vedení kurzů dalšího profesního vzdělávání. Pro zajištění odbornosti metodologické části se Střední škola společného stravování spojila s Centrem dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, jehož odborníci vytvořili náplň tohoto modulu a rovněž zajistili jeho realizaci.

Každá z partnerských škol se pak ujala vytvoření náplní a organizace kurzů příslušné odbornosti. Střední škola společného stravování realizovala celkem 4 kurzy s gastronomickou tématikou, Střední škola elektrotechnická 3 kurzy pro zájemce z řad odborníků v oblasti elektro a Střední škola elektrostavební a dřevozpracující připravila modul pro stavebníky. Na vytváření náplní a osnov kurzů i na jejich realizaci se podílela celá řada odborníků z praxe, čímž byla zajištěna jejich maximální aktuálnost a také zvýšena atraktivita pro účastníky.

V průběhu dvou let bylo proškoleno celkem 96 lektorů dalšího profesního vzdělávání ve specializacích stavebnictví, elektrotechnika a gastronomie, kteří nyní mohou nabyté vědomosti a dovednosti uplatňovat při školeních pořádaných v rámci dalšího profesního vzdělávání. Zájem o jednotlivé kurzy svědčí o tom, že myšlenka, se kterou příjemce podpory a jeho partneři přistoupili k řešení projektu, je přijímána kladně a rozhodně stojí za to, aby byla nadále rozvíjena i po ukončení projektu.

Ivana Matulová
Střední škola společného stravování Ostrava-Hrabůvka


Přílohy

Další články: 6
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod