Home | Dnes je 15.01.2021
PROJEKTY

SKONČIL PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ODBORNÝCH ŠKOL

Moravskoslezským krajem, čtyřmi partnerskými středními odbornými školami a Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje byl realizovan v období březen 2010 až únor 2013 projekt TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytujících střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018. Projekt byl zaměřený na odborné vzdělávání učitelů ke zkvalitnění úrovně odborného vzdělávání žáků v oblasti strojírenství, elektrotechniky automobilní a dopravní  techniky, svařování, gastronomie a hotelnictví. Projekt  s rozpočtem téměř  15 mil. Kč byl financován z ESF a státního rozpočtu. 

 

1

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace


2

Nabídka vzdělávání pro členy UNIHOSTu a jejich zaměstnance


Kaleidoskop moderní gastronomie I a II:


Vzdělávací programy jsou určeny pro další vzdělávání pedagogických pracovníků gastronomických oborů, ale mohou sloužit také ke vzdělávání provozovatelů gastronomických zařízení, případně ke vzdělávání jejich zaměstnanců. Získané znalosti a dovednosti přispějí ke zkvalitnění poskytovaných služeb, ale také ke zvýšení zájmu o daný obor.

 

Vzdělávací program Kaleidoskop moderní gastronomie I se skládá ze 3 modulů, je dotován 40 hodinami, z toho je 16 hodin teoreticky zaměřených a 24 hodin praktických cvičení. Dle potřeby lze jednotlivé moduly nabízet jako samostatné semináře.


Soutěžní gastronomie pro odborné školy

Příprava na roli trenéra gastronomických soutěží: osvojení terminologie z oblasti soutěžní gastronomie, získání poznatků o výběru vhodných surovin a volbě technologických postupů, finální úprava soutěžních výrobků.

3

 

Restaurační moučníky

Výroba širokého sortimentu klasických i netradičních moderních restauračních moučníků, zhotovování vybraných jednoporcových moučníků, využití nových technologických postupů čerstvých sezónních surovin, používání správného inventáře pro servis moučníků.

 

Přílohy 3. tisíciletí

Příprava klasických i moderních příloh, využití konveniencí při přípravě, využití netradičních surovin a nových technologických postupů, kreativita při volbě surovin, zajímavé surovinové mozaiky v moderních přílohách, ukázky zařazování zdravých surovin na jídelní lístek.

 

Vzdělávací program Kaleidoskop moderní gastronomie II obsahuje 3 moduly, je dotován 40 hodinami, z toho je 16 hodin teoreticky zaměřených a 24 hodin praktických cvičení. Dle potřeby lze jednotlivé moduly nabízet jako samostatné semináře.

 

Klasické pokrmy v moderním pojetí4

Příprava moderních pokrmů studené a teplé kuchyně, správná volba vhodných surovin, výroba základního sortimentu Finger Foods, klasická česká kuchyně v úpravě Finger Foods, volba a použití vhodných pomůcek a inventáře.

 

Malá škola vína

Historie a podmínky pěstování révy vinné, odrůdy a jejich charakteristika, česká klasifikace vín, výroba, vady vína, skladování, povolání a kvalifikace sommeliera, volba vhodného servisu, použití vhodného inventáře a předvedení servisu různých druhů vín.

 

Slavnostní hostiny5

Organizace a příprava slavnostních hostin: gastronomická pravidla sestavování slavnostního menu, volba vhodných pokrmů a nápojů, použití vhodného inventáře a výzdoby, způsoby obsluhy při slavnostních hostinách, organizace slavnostní hostiny v souladu s ekonomickým efektem, obchodní strategií a hospodárností.

 

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I a II:


Vzdělávací program je určen pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, mohou však velmi dobře sloužit také ke vzdělávání provozovatelů ubytovacích zařízení případně ke vzdělávání jejich zaměstnanců. Vzdělávání je zaměřeno na získání a rozšíření znalostí a dovedností v hotelnictví a cestovním ruchu a rozšíření nabídky služeb, zlepšení komunikace s tuzemskými i zahraničními klienty, ke správnému uplatnění marketingového a komunikačního mixu a manažerských dovedností. Získané znalosti a dovednosti přispějí ke zkvalitnění a zvýšení názornosti výuky, přiblížení této problematiky žákům a zvýšení zájmu žáků o daný předmět. Získané odborné znalosti zvýší atraktivnost výuky a prohloubí využití teoretických poznatků v praxi.

 

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I6

Vzdělávací program se skládá ze 3 modulů, je dotován 40 hodinami, z toho je 30 hodin teoreticky zaměřených a 10 hodin praktických cvičení. Dle potřeby lze jednotlivé moduly nabízet jako samostatné semináře.

 

Řízení a organizace hotelového provozu

Klasifikace ubytovacích zařízení, kategorizace ubytovacích zařízení, organizační struktura v různých typech ubytovacích zařízení, TOP management, provozní management – činnost jednotlivých úseků, pracovníci, a pracovní náplně na jednotlivých úsecích, vzájemná spolupráce a propojení jednotlivých úseků, nové profesní profily v hotelnictví.

 

Řízení a organizace práce na úseku F&B

Specifika řízení a činnosti v úseku F&B, stanovení efektivního výrobního programu, nástroj k stimulaci nákladů a výnosů, kontrolní a analytické postupy, finanční a obchodní plánování, systém nákupu, skladování a výdeje, plánování nákladů, spotřeby surovin a dalších zdrojů, jídelní lístek jako nástroj prodeje.

 

Integrované řetězce a frančízingové systémy

Vývoj gastronomických konceptů v České republice a ve světě, vývoj jednotlivých zákaznických segmentů, globalizace v gastronomii, výhody a nevýhody globalizačních a koncentračních procesů v gastronomii, franšízing, právní a majetkové postavení hotelů.

 

Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II

Vzdělávací program obsahuje 3 moduly. Je dotován 40 hodinami, z toho je 30 hodin teoreticky zaměřených a 10 hodin praktických cvičení. Dle potřeby lze jednotlivé moduly nabízet jako samostatné semináře.

 

Praktický marketing v hotelovém provozu

Marketing a jeho úloha v hotelu, vize, mise, strategické cíle, situační analýza (SWOT, BCG), MIS hotelu, strategie v oblasti prvků marketingového mixu 4P, 4C, cena a její úlohy, příklady strategií v oblasti ceny a kontraktační politiky, marketingové komunikace.

 

Orientace na zákazníka a standardy kvality

Co je to orientace na zákazníka, analýza situace a identifikace potřeb, komunikace s hostem, zásady pro získání spokojeného zákazníka, zpětná vazba a její využití, co jsou to standardy a management kvality, jak je lze uplatnit v hotelnictví a cestovním ruchu.

 

Řešení stížností

Definice, podstata a druhy stížností, pozitiva a negativa stížností, doporučené postupy pro řešení stížností, komunikační techniky při řešení stížností, evidence a analýza stížností, příklady z praxe.

 

Multikulturní komunikace

Komunikační zásady při jednání se zahraničním zákazníkem, specifikace jednotlivých skupin zahraničních návštěvníků, charakteristiky jednotlivých skupin a doporučené modely jednání, praktické příklady pro individuální situace.

 

Tvorba programů pro turistické skupiny

Produkt cestovního ruchu, zásady tvorby programů pro turistické skupiny, jednání s klientem, struktura programu pro skupinu, personální, materiální a technické zajištění, externí dodavatelé, řešení případných rizik a nepředvídaných událostí, metody a nástroje pro podporu prodeje.

 

Škola je schopná ušít vzdělávací program na míru, dle potřeb provozovatele.

 

Kontakt:

Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm,

příspěvková organizace

Adresa: Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Telefon.: 556836551 , Fax: 556835876

e-mail: sekretariat@hotelovkafren.cz

www.hotelovkafren.cz

 

Zpracovala: Mgr. Mária Borovská,

odborný garant projektu TIMEDalší články: 6
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod