Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Aktuální informace č.10/2007

Vážení členové,

níže uvádíme vybrané informace z již vyhlášených nových právních předpisů, a také informaci o ukonční platnosti 50 haléřových mincí. Dále v příloze naleznete podrobnosti o možnosti poskytnutí finančních prostředků (do 115 000,- Kč - 50 % uznatelných nákladů na projekt) z Visegrádského fondu. Tyto prostředky budou přidělovány na společné projekty zemí Visegrádské čtyřky a to na aktivity v oblastech kultury (festivaly), vědy (konference), školství (semináře), přeshraniční spolupráce či podpory turismu.


Sbírka zákonů částka 62 ze dne 31. 7. 2007

1/ vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu – vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2007. Současně se zrušuje dosavadní vyhláška MPO č. 151/2001 Sb. a č. 153/2001 Sb.

Vyhláška zpracovává příslušný předpis ES a stanoví požadavky na účinnost užití energie v nově zřizovaných zařízeních pro rozvod tepelné energie a pro vnitřní rozvod tepelné energie a chladu a na vybavení těchto zařízení tepelnou izolací, regulací a řízením /např. oběhová čerpadla, izolace zásobníků teplé vody apod./.


2/ vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby, atd … - vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2007. Současně se zrušuje vyhláška č. 152/2001 Sb.

Vyhláška zpracovává příslušný předpis ES a stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé vody, požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov měřící a indikační technikou. Stanoví:

- rozsah otopného období, jeho zahájení a ukončení

- pravidla pro dodávku teplé vody

- regulaci vytápění bytových a nebytových budov a další.Sbírka zákonů částka č. 63 ze dne 31. července 2007

1/ Nařízení vlády č. 198/2007 Sb., o bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh.

Nařízení vlády nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, tj. 31. 7. 2007.

Nařízení zpracovává příslušné předpisy ES a upravuje technické a jiné podrobnosti týkající se bezpečnosti zapalovačů uváděných na trh :

- nové definice zapalovačů

- podmínky uvádění těchto zapalovačů na trh, tj. smí být uveden pouze takový zapalovač, který je odolný dětem podle příslušné definice

- co musí obsahovat průvodní dokumentace u zapalovačů odolných dětem a co musí obsahovat příslušný protokol

- kdo může příslušný protokol vypracovat.

V přechodných ustanovení /§ 8/ se uvádí:

„zapalovače, které byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a které nesplňují požadavky pro bezpečnost zapalovačů uváděných na trh podle tohoto nařízení, mohou být spotřebiteli nabízeny a prodány nejdéle do 11. března 2008."


Sbírka zákonů částka 64 ze dne 1. srpna 2007

1/ vyhláška č. 200/2007 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona ve smyslu souvisejících přepisů – vydalo Ministerstvo financí ČR.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, tj. 1. 8. 2007.

Vyhláška uvádí sníženou sazbu daně u zboží: R011 – číselný kód harmonizovaného systému 4401: palivové dřevo v polenech, špalcích, větvích, otepích, atdDalší informace :

Bankovní rada České národní banky rozhodla o ukončení platnosti mincí nominální hodnoty 50 haléřů k datu 31. srpna 2008. Od 1. září 2008 tak nebude možné těmito mincemi platit za zboží ani služby.

Doba výměny neplatných mincí komerčními bankami bude vyhláškou České národní banky stanovena na jeden rok - od 1. září 2008 do 31. srpna 2009. Česká národní banka pak bude v souladu s připravovanou vyhláškou přijímat a měnit neplatné padesátihaléře ještě po dobu dalších pěti let až do konce srpna 2014.

Obdobně jako dosud bude možné i nadále uvádět ceny zboží a služeb v haléřích a jejich násobcích. Současná praxe zůstane zachována a zaokrouhlovat na celé koruny se budou jen konečné položky nákupu pouze při hotovostních platbách.

Více informací naleznete na: http://www.cnb.cz


Přílohy
Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod