Home | Dnes je 21.07.2024
AKTUALITY

Povinná inventarizace lihovin

Koncem roku 2004 vzbudilo velký zájem veřejnosti přijetí zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, který nabývá účinnosti 1. července 2005. Pro účely tohoto zákona se lihem ve spotřebitelském balení rozumí ne líh, tak jak je známý v podvědomí veřejnosti, ale lihoviny obsahující nejméně 15 % objemových etanolu balené ve spotřebitelském obalu. Povinnost značit kontrolní páskou se nevztahuje na lihoviny v balení menším než 0,2 litru, lihoviny určené na vývoz, lihoviny, které jsou produktem pěstitelského pálení a lihoviny dovezené v omezeném množství pro osobní spotřebu či jako dar fyzické osobě pro její vlastní spotřebu.

Hlavním důvodem, proč bylo přistoupeno k povinnému značení lihovin, je zejména nutnost zamezit nelegální výrobě, dovozu a distribuci lihovin. Není žádným tajemstvím, že zvyšující se celkové životní náklady i nárůst sazby spotřební daně do jisté míry zapříčinily i zvýšený zájem o nelegální výrobu lihu jako suroviny k výrobě zejména konzumních lihovin.

Značení lihovin bude prováděno v tuzemsku a v případě lihovin dodávaných zahraničním dodavatelem z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země bude možnost značit je v tuzemsku i v zahraničí.

Dle tohoto zákona s účinností od 1.7.2005 každý, kdo skladuje, nabízí k prodeji nebo prodává lihoviny konečnému spotřebiteli, včetně rozlévaných lihovin v pohostinství, je povinen tyto lihoviny prodávat pouze pokud budou označeny kontrolní páskou („kolkem“) umístěnou stanoveným způsobem přes uzávěr lahve.

Lihoviny vyrobené či dovezené před 1.7.2005 bude možno doprodat nejpozději do 31.12.2005. Podmínkou tohoto doprodeje je splnění povinnosti inventarizace veškerých zásob neznačených lihovin k datu 1.7.2005.

Z výše uvedeného vyplývá, že každý provozovatel velkoobchodního či maloobchodního prodeje či restauračního zařízení je povinen provést inventarizaci zásob lihovin ve spotřebitelském obalu k datu 1.7.2005 a výsledky této inventury (inventurní seznam v listinné podobě v členění: druh - značka lihoviny, obsah lihu v % vol., objem balení, počet balení, příp. identifikace dodavatele, datum vyhotovení inventurního seznamu, razítko, podpis odpovědné osoby) předá bez ohledu na místní příslušnost sídla firmy místně příslušnému celnímu úřadu podle místa, kde se inventarizované lihoviny skutečně nachází.

Současně bude požadovat od celního úřadu na kopii či stejnopise potvrdit předání inventurního seznamu, aby v případě kontroly mohl prokázat, že po 1.7.2005 prodává či rozlévá neznačené lihoviny z inventarizovaných zásob – tedy, že se jedná o lihoviny vyrobené či dovezené před nabytím účinnosti zákona.

Kontrolou nad dodržováním podmínek prodeje značených lihovin jsou pověřeny kromě celních orgánů i územní finanční orgány, Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Policie ČR. 

Podrobnější informace o inventarizaci a její formě, resp. struktuře písemné inventurní sestavy, mohou povinné subjekty získat prostřednictvím speciálního odkazu na internetu Celní správy ČR (www.cs.mfcr.cz), případně na místně příslušném celním úřadu.


Ing. Naděžda Slavíková
Generální ředitelství cel
Odbor spotřebních daní


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod