Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Přečtěte si podzimní číslo Zpravodaje UNIHOSTu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

léto uběhlo jako voda a již je zde podzimní vydání našeho Zpravodaje. Jako tradičně bych se v úvodu zmínil o nejožehavějších problémech, které nás v uplynulých měsících trápily a nastínil, co nás v nejbližší době čeká.

V letošním roce jsme sledovali, jak se vyvíjela ekonomická reforma, co vláda navrhne a schválí. Pro naše podnikání zde bylo hodně problémových návrhů. Jedním z největších problémů byl návrh na zrušení daňové uznatelnosti části nákladů vynaložených zaměstnavateli na stravování zaměstnanců. Co by se stalo, kdyby tento návrh prošel? Velký pokles tržeb v restauracích a jídelnách, propouštění zaměstnanců, snížená možnost uplatnění nových vyučenců na trhu práce. Některé menší firmy, které se orientují především na vyvařování by také mohly zkrachovat. Již v minulosti jsme od státu dostali: zvýšení sazeb DPH, nákladné investice do zařízení vstupem do EU apod. Na řešení tohoto problému jsme se podíleli společně s ředitelem Asociace provozovatelů stravenkových systémů panem Sedlákem, který nechal vypracovat na VŠE v Praze analytickou studii, ze které vyplynulo, že do státní pokladny by tato změna nic nepřinesla a dokonce by došlo k propadu ve státním rozpočtu 0,6 mld korun. V červenci jsme se spolu s Ing. Bartošem, předsedou KHK MSK sešli v Třinci s panem premiérem Topolánkem. Jedním z témat, které jsme s ním probírali, byly i stravenky, předali jsme mu materiály, ze kterých vyplynulo, že by tato změna byla likvidační pro řadu podnikatelů v našem oboru. Premiér mi přislíbil, že to nechá ověřit a pokud je tomu skutečně tak, pak tento návrh z reformního balíku vyjme. Což se také stalo. Tímto mu chci za všechny naše provozovatele poděkovat.

V minulých měsících došlo mezi společností Enterprise plc, s.r.o., která je zřizovatelem Destinačního managementu Moravsko-Slezského, o.p.s., a Moravskoslezským krajem k dohodě, že Destinační management bude převeden pod Moravskoslezský kraj. Byla provedena výměna řídících orgánů a bylo jmenováno nové představenstvo a dozorčí rada, které byly schváleny Krajskou radou a Krajským zastupitelstvem. Do představenstva byli nominováni a schváleni náměstek Pavol Lukša, náměstek Pavel Drobil a Zdeněk Kopka. Na předsedu jsem byl navržen já a po dohodě s oběma náměstky hejtmana MSK jsem tuto funkci přijal a to z následujících důvodů.

Dojde-li ke sblížení Destinačního managementu a UNIHOSTu, tak jsme jako první v republice vytvořili v našem kraji model spolupráce mezi státní správou a podnikateli. Něco obdobného se už UNIHOSTu v minulosti podařilo uzavřením dohody o spolupráci mezi školstvím MSK a podnikatelskou sférou. Tyto dvě instituce mají hodně společného, mohou se navzájem doplňovat k prospěchu všech stran. Již máme dohodnutou koncepci, jak vytvořit modul pro náš kraj, aby se zde zvýšil cestovní ruch, a jak pomoci podnikatelům, kteří jsou svázáni s cestovním ruchem, což je velká skupina podnikatelů. Jsem přesvědčen, že teď přišla doba, kdy bude možno čerpat peníze z fondů EU do roku 2013 a zde musíme okamžitě začít pracovat, připravovat projekty, aby se finanční dotace dostaly k podnikatelům našeho oboru, kteří to opravdu potřebují, a pozvednout tak úroveň cestovního ruchu v našem kraji.

V září se uskutečnilo setkání incomingových cestovních kanceláří s hoteliéry v golfovém clubu na Čeladné za podpory Czech Tourismu, Destinačního Managementu a UNIHOSTu. Toto setkání by mělo by mělo přispět k tomu, aby cestovní kanceláře přivezli více turistů do našeho regionu.

Do budoucna chystáme hodně společných akcí, výstav, dvě oficiální návštěvy Ruska, kde chceme prezentovat náš kraj, aby tak jako v jiných krajích, např. Pardubickém a Zlínském, k nám začali ruští turisté více přijíždět. Budeme propagovat náš kraj do celé Evropy i světa a jednou ze zajímavých destinací je východní Evropa, konkrétně Rusko. Ruští turisté rádi přijíždějí do naší země, nejen do Prahy a Karlových Varů, ale dnes už také do Pardubického a Zlínského kraje. Taktéž chceme dostat ruské turisty i k nám do našeho kraje. Proto v příštím roce navštívíme Volgograd a Jekatěrinburg. Věřím, že nebude dlouho trvat a do našeho kraje bude přijíždět stále více turistů z naší země i ze zahraničí.

Další naší snahou je získávání určitých výhod pro členy. Uzavřeli jsem řadu nových partnerských smluv s dodavateli i s cestovními kancelářemi, kteří budou pro naše členy i partnerské školy poskytovat slevy. Jednou z těchto partnerských firem je AUTO HELLER, která bude poskytovat členům slevy na auta. Všechny firmy se prezentují na dalších stránkách tohoto časopisu.

V rámci plnění dohody uzavřené s MSK o spolupráci mezi školami a podnikatelskou sférou jsme o letošních prázdninách opět zajistili praxi pro řadu studentů v Řecku. Podrobnější informace a hodnocení této praxe najdete na stránkách přílohy. Příští rok chystáme Řecko a Černou Horu. Byl jsem pozván majitelem cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS Ing. Jiřím Hájkem na studijní cestu do Černé Hory. Tato CK je partnerem UNIHOSTu v poskytování služeb pro naše členy a dále chce rozvíjet spolupráci s našimi partnerskými školami, aby studenti mohli vykonávat letní odbornou praxi v ubytovacích a stravovacích zařízeních na pobřeží Jaderského moře v Černé Hoře. Prohlédl jsem si několik hotelů, jsou na dobré úrovni, prostředí je krásné a odpadá zde jazyková bariéra. Dle mého názoru stejně jako v Řecku tak i v Černé Hoře najdou naši studenti přátelské prostředí pro svou prázdninovou praxi a získají nové zkušenosti pro svou budoucí profesi.

Koncem tohoto roku svoláme do hotelu Praha v Novém Jičíně pracovní schůzku všech ředitelů našich partnerských škol s majitelem CK KOVOTOUR, na které dohodneme konkrétní podmínky pro tuto praxi v příštím roce.

V listopadu nás ještě čeká barmanská soutěž žáků gastronomických oborů STELL CUP 2007 v Třinci.

UNIHOST spolu s dalšími školami je také partnerem v projektu MSK „Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi“. Více se o tomto projektu dočtete v příloze tohoto časopisu.

V letošním roce jsme se také zapojili do projektu EQUAL pod názvem „Beskydy pro všechny“ se společností KAZUIST, spol. s r.o., pro který poskytujeme odborníky z našich řad. Projekt usiluje o vznik a rozvoj podniků s aktivitami zaměřenými na sociální sféru a turismus v Moravskoslezském kraji zejména ve Slezských Beskydech. Jedním z cílů je zpřístupnit Beskydy jako turistický region i lidem s různými druhy postižení. Konkrétním výstupem projektu je např. vydání cestovní příručky pro osoby se zdravotním postižením, která obsahuje katalog více než stovky ubytovacích a restauračních objektů, popis turistických zajímavostí a výletní tipy. V rámci projektu se bude prosazovat značka „Bez bariér“, jako standard označující „přístupnost daného zařízení“ nejenom z pohledu architektonického, ale také z pohledu poskytovaných služeb v daném zařízení.


Vážení přátelé,

ve dnech 18. – 20. října 2007 na výstavišti Černá louka v Ostravě se bude konat již 7. ročník Gastrofestivalu Ostrava. Tento festival jako každoročně pořádají Ostravské výstavy, a.s. a UNIHOST Ostrava spolu s dalšími partnery. Festival bude mít opět část výstavní a část soutěžní a bude doprovázen zajímavým kulturním programem.
Představí se zde velký počet vystavujících firem z oboru gastronomie nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Úspěšně se rozvíjí spolupráce s Polskem a Itálií.
Letos se soutěží Gastrofestivalu zúčastní opět okolo 30 gastronomických škol z ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Německa a Itálie. Do hodnotících komisí jsme pozvali odborníky na gastronomii z celé ČR i ze Slovenska.
Představitelé Města Ostravy a Moravskoslezského kraje tuto akci aktivně podporují. Záštitu nad Gastrofestivalem Ostrava stejně jako v minulých letech převzali primátor Statutárního města Ostravy Ing. Petr Kajnar, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje PhDr. Jaroslava Wenigerová a předseda Krajské hospodářské komory Ing. Pavel Bartoš. Také budou přítomni významní hosté nejen z ČR, ale i z Polska, Maďarska a Itálie.
Chci touto cestou poděkovat všem sponzorům, školám a spolupracovníkům, kteří se podílejí na přípravě této prestižní akce, která propaguje nejen naše město a kraj, ale i celou Českou republiku.
V rámci tohoto festivalu bude také vyhlášen „Učeň roku“, ocenění předá náměstkyně paní Wenigerová.

Při letošním 7. ročníku Gastrofestivalu se bude konat odborná konference pro podnikatele v našem oboru. Konference bude probíhat 18.10.2007 od 10.00 do 14.00 hodin a bude zahrnovat několik témat – školství, hygiena, cestovní ruch, hotelová klasifikace, náhradní plnění, projekty ROP. Konferenci zahájí paní náměstkyně Wenigerová a představí se zde zástupci různých institucí, např. Czech Tourismu, Destinačního managementu, Zdravotního ústavu, Svazu výrobních družstev a další.

Všechny Vás srdečně zvu na konferenci i na výstavu, přijďte v co největším počtu, přispějete tak k rozvoji a zvýšení prestiže našeho oboru.

Těším se na setkání s Vámi.


Zdeněk K o p k a
předseda představenstva UNIHOSTu Ostrava
a ředitel Gastrofestivalu Ostrava


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod