Home | Dnes je 21.07.2024
AKTUALITY

Změny v daňové a pojistné oblasti, které připravila vláda pro roky 2013 až 2015

Část navrhovaných opatření má vstoupit v účinnost příští rok. Některá opatření mají mít ale jen omezenou účinnost, a to po dobu mezi lety 2013 až 2015.

 

Zvýšení sazeb DPH

Pro roky 2013 až 2015 dojde ke zvýšení obou sazeb DPH o jedno procento, tedy na 21% a 15%. Od roku 2016 se sazby sjednotí na 17,5 %.

 

Solidární zvýšení daně

Daň z příjmů fyzických osob (15 %) se zvýší o 7 % z rozdílu mezi součtem dílčího základu daně podle § 6 a § 7 a 48násobkem průměrné mzdy (maximální vyměřovací základ sociálního pojištění) stanovené podle zákona upravující pojistné na sociální zabezpečení. Bude platit pro roky 2013 až 2015.

 

Omezení výdajových paušálů

Stávající výše výdajových paušálů bude zachována. U činností spadajících do paušálů ve výši 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 800 tis. Kč, resp. 600 tis. Kč (tedy maximálním možným odpočtem rovným 40 %, resp. 30 % z mezního příjmu stanoveného ve výši 2 mil. Kč). U činností spadajících do paušálů ve výši 40 a 30 procent (svobodná povolání, autorské honoráře či příjmy z pronájmu) je však nově půjde využít pouze u příjmů nepřesahující dva miliony korun.
V případě souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník bude využívat paušál a u některých ne, bude nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 procent součtu základů daně bez využití paušálu.

Od roku 2013 bez časového omezení.

 

Zrušení slevy při uplatnění paušálu

Uplatní-li poplatník výdaje procentem z příjmů a součet dílčích základů, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže

  1. využít slevy na manželku (manžela),
  2. uplatnit daňové zvýhodnění na dítě.

Od roku 2013 bez časového omezení.

 

Zrušení základní slevy pro pracující důchodce

V roce 2008 bylo důchodcům umožněno uplatňovat základní slevu na dani. Vláda ji chce od roku 2013 (do roku 2015) pro důchodce opět zrušit.

 

Zavedení srážkové daně vůči daňovým rájům

V současné době se na příjmy zahraničních daňových rezidentů uplatňuje srážková daň ve výši 15 %. S účinností od roku 2013 (bez časového omezení) chce vládat zvýšit sazbu této daně na úroveň 35 %.

 

Zvýšení daně z převodu nemovitosti

Od roku 2013 (bez časového omezení) dojde ke zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod (ze 3 % na 4 %).

 

Snížení a zrušení vratky spotřební daně z nafty

Osoby provozující zemědělskou prvovýrobu budou mít v roce 2012 nárok na vrácení 40 % (dosud 60 %) spotřební daně z motorové nafty a 57 % (dosud 80 %) spotřební daně z tzv. směsné nafty, které byly prokazatelně spotřebovány pro zemědělskou prvovýrobu. Od roku 2014 se navrhuje zrušení tzv. zelené nafty.

 

Zruší se strop na zdravotní pojištění

V současnosti činí strop pro sociální pojištění 48násobek průměrné mzdy a pro zdravotní pojištění 72násobek průměrné mzdy. Pro roky 2013 až 2015 by měl být strop pro zdravotní pojištění zrušen.

 

Uplatnění daně na tiché víno

Od roku 2014 bez časového omezení.

 

Daň z příjmů fyzických osob

Od roku 2014 bude zvýšena z 19 % na 20 %.

Daň z příjmů právnických osobo zůstane zachována na 19 %.


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod