Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Rozhodčí soud: Řešte své zahraniční pohledávky opravdu rychle!

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR

 • byl založen v roce 1949;
 • v posledních deseti letech rozhodoval více než 15 000 sporů
 • je jediným stálým rozhodčím soudem v ČR s neomezenou věcnou a místní příslušností k rozhodování majetkových sporů
 • nikdo není oprávněn používat při výkonu své činnosti takové označení, které vyvolá klamnou představu, že se jedná o stálý rozhodčí soud podle zákona o rozhodčím řízení, není-li k používání takového označení oprávněn podle jiného právního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu

 

Doporučené znění rozhodčí doložky
„Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu třemi rozhodci.“

 • Doložku je nezbytné uvést do smlouvy nebo kdykoli do dodatku ke smlouvě.
 • Jsou možné i další varianty (jeden rozhodce, bez ústního jednání, atd.) podle typu a velikosti sporu
 • U spotřebitelských sporů musí odpovídat zákonu 216/1994 Sb. v platném znění (samostatný list,…)

 

Výhody rozhodčího řízení

 • Jednoinstančnost – nelze se odvolat (obdobu odvolání lze sjednat v rozhodčí doložce)
 • Efektivita a rychlost – průměrná doba sporu je šest měsíců, je možné urychlené řízení ( 2 nebo 4 měsíce)
 • Výše poplatku je 4%
 • Výběr rozhodců a místa rozhodčího řízení
 • Vykonatelnost rozhodčího nálezu v České republice i v zahraničí (149 zemí v rámci New York Convention)
 • Rozhodčí řízení je neveřejné
 • Spor může být rozhodnut podle zásad spravedlnosti s výjimkou sporů ze spotřebitelských smluv, pokud k tomu strany rozhodce výslovně pověřily

 

Nevýhody rozhodčího řízení

 • Nelze ukládat předběžná opatření - to lze řešit mezitímním rozhodčím nálezem
 • Nelze předvolávat svědky - Je povinností stran zajistit jejich účast

 

Doménové spory

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR je reálně největším doménovým sudištěm na světě neboť:

 • Je jediným sudištěm domén .EU na světě
 • Je jedním ze dvou míst v Evropě, kde lze rozhodovat spory o generické domény (.COm, .ORG, .NET, atd.)
 • Je jediným sudištěm, které může rozhodovat spory o doménu .CZ

 

Od 1.7.2012 platí nový Řád:

Mezi novinky patří:

 • o pravomoci Rozhodčího soudu rozhodují pouze rozhodci;
 • již nerozlišuje mezi vnitrostátním a zahraničním sporem;
 • zavádí možnost jmenování předsedy senátu stranami v případě neshody rozhodců;
 • upravuje možnost přezkoumání usnesení o zastavení řízení pro nedostatek pravomoci Rozhodčího soudu

 

Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR
Další informace najdete na
www.soud.cz
Zde naleznete i Konzultační centrum Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR
Dotazy můžete posílat i na mail
vzdelavani@soud.cz


Přílohy
Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod