Home | Dnes je 26.06.2024
AKTUALITY

Multifunkční velkoprostorové odborné učebny gastrocentra

Cíl projektu


Hlavním cílem je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku gastrooborů.  Teoretická i praktická příprava žáků bude reálně simulovat skutečnou praxi v těchto oborech. Zlepšení materiálně - technického vybavení jednotlivých škol přispěje k zatraktivnění gastronomických oborů a ke zvýšení počtu zájemců o vzdělání v těchto oborech.

 

Výstupy projektu


Výstupem projektu bude šest nově vzniklých oborových center praktické přípravy ve středoškolských oborech gastronomie. Tyto oborová centra budou vybaveny moderním gastrovybavením, nábytkem a informačními a komunikačními technologiemi umožňující výrazné zkvalitnění výuky, její přiblížení reálné praxi. Výstupy projektu budou využívána nejen pro výuku, ale i v rámci dalšího vzdělávání a volnočasových aktivit.

 

Slavnostní okamžiky prožívala 5. 3. 2014 SŠSS v Ostravě-Hrabůvce, kdy za přítomnosti náměstkyně hejtmana Mgr. Věry Palkové, vedoucího OŠMS PaeDr. Libora Lenča, starosty městského obvodu Ostrava-Jih Mgr. Karla Sibinského a dalších hostů proběhlo otevření prostor Gastrocentra.


Krajský projekt „Gastrocentra“ byl zahájen koncem roku 2010 a v rámci MSK se týkal celkem šesti škol (v každém okrese jedna škola), pro jeho realizaci v Ostravě byla vybrána naše škola. Realizace projektu u nás představovala zejména dodávku technologie a zařízení odborných učeben. Ve škole tak vznikl komplex čtyř učeben – kuchařského studia, učebny pro barmany a baristy a učebna pro výuku stolničení a cestovního ruchu.


Cílem projektu bylo vybudování zázemí pro moderní výuku gastronomických oborů nejen pro žáky školy, ale i pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pořádání nejrůznějších kurzů pro veřejnost.

 

Hodnota celého komplexu představuje nemalou částku a proto je nutno poděkovat MSK za zařazení školy do tohoto projektu i za poskytnutou dotaci na nutné stavební úpravy, firmě Hospimed s.r.o za dodávku technologie a zařízení, firmě Optherm stavby, za provedené stavební úpravy i celé řadě dalších firem které se na akci podílely.


Věříme, že využíváním jednotlivých učeben přispěje k ještě kvalitnější výuce žáků a napomůže i k vytváření pozitivního image naší školy – Střední školy společného stravování v Ostravě-Hrabůvce.


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod