Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Desetkrát novela zákona o daních z příjmů

Dnem 1. ledna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 545/2005 Sb. Jedná se o zákon, který především poměrně zásadním způsobem mění a doplňuje zákon o daních z příjmů. Nemůžeme ho zveřejnit úplný, neumožňuje to pochopitelně rozsah našeho časopisu ani na to nemáme síly.


Přesto se novému zákonu v tomto čísle budeme věnovat. Půjdeme na to chytře: upozorníme vás na deset vybraných a důležitých změn.


PAUŠÁL U FYZICKÝCH OSOB


Neuplatní-li fyzická osoba (podnikatel nebo pronajímatel) výdaje ve skutečné výši, může uplatnit výdaje paušální (= procentem z dosažených příjmů). Paušál je nyní zvýšen a uvedenou změnu lze použít již pro daňové přiznání za rok 2005.

Tady je přehled paušálů pro jednotlivé druhy příjmů:

- příjmy ze zemědělské výroby 80 %
- příjmy ze řemeslné živnosti 60 %
- příjmy z ostatních živností 50 %
- příjmy z jiné samostatné činnosti 40 %
- příjmy z pronájmu 30 %


Poplatníci, kteří v roce 2004 uplatnili výdaje ve skutečné výši a v roce 2005 je hodlají uplatnit paušálem, nesmějí zapomenout na to, že základ daně za rok 2004 je nutno upravit (formou dodatečného daňového přiznání) způsobem uvedeným v § 23 odst. 8.


SLEVA NA DANI NAMÍSTO ODČITATELNÝCH POLOŽEK


Některé odčitatelné položky pro fyzické osoby byly nahrazeny slevou na dani (zcela nový § 38ba). Jedná se o základní odčitatelnou položku, položku na manželku/manžela, položku na poplatníka, který je poživatelem částečného nebo plného invalidního důchodu nebo držitelem průkazu ZTP/P a položku pro studenta.


SNÍŽENÍ DANĚ U FYZICKÝCH OSOB


Sazba daně z příjmů fyzických osob je nadále progresivní, tj. čím vyšší základ daně, tím vyšší sazba daně. Nejnižší sazba (15 %) byla snížena na 12 procent a druhá nejnižší sazba (20 %) byla snížena na 19 %.

Zvýšen byl základ daně, pro který se uplatní nejnižší (nově 12 %) sazba daně z 109 200 Kč na 121 200 Kč.


DOPRAVA ZAMĚSTNANCŮ


Zaměstnavatel může jako daňový výdaj uplatnit nově i výdaje na dopravu zaměstnanců do a ze zaměstnání. Pozor však! Uvedené zvýhodnění se týká jen přepravy zaměstnanců dopravními prostředky určenými k přepravě deseti a více osob a přepravy zajištěné buď zaměstnavatelem anebo smluvním dopravcem (nepřipadá v úvahu u přepravy osobními automobily nebo hromadnou dopravou). Tolik pro upřesnění.


UBYTOVÁNÍ PRO ZAMĚSTNANCE


Zaměstnavatel může uplatnit jako daňové i výdaje na přechodné ubytování zaměstnanců. Nesmí se ale jednat o ubytování v rodinném domě či v bytě a částka, kterou lze uplatnit jako daňový výdaj nesmí být vyšší než 3500 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.


DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ A HYPOTEČNÍ ÚVĚR


Zaměstnanci, kteří dosud podávali daňové přiznání jen proto, že jako odčitatelnou položku uplatňovali úroky z hypotečního úvěru, jsou od roku 2006 této povinnosti zproštěni. K úrokům přihlédne (obdobně jako k dalším položkám) v rámci ročního zúčtování zaměstnavatel (pokud o zúčtování zaměstnanec požádá).


REGISTRAČNÍ POKLADNY A SNÍŽENÍ DANĚ


Poplatníci, kteří zahájí provoz registračních pokladen, sníží daňovou povinnost o polovinu pořizovací ceny (maximálně o 8000 Kč na jednu pokladnu) v tom zdaňovacím období, ve kterém byla pokladna pořízena. Uvedeným způsobem lze postupovat již při stanovení daňové povinnosti za rok 2005.


ZÁVAZNÉ POSOUZENÍ OBVYKLÉ CENY


Podle nového § 38nc musí správce daně na základě žádosti poplatníka závazně posoudit, zda sjednanou cenu mezi osobami spojenými lze považovat za cenu obvyklou. Posouzení má však jeden háček. Žádost je nutno doplnit správním poplatkem ve výši 50 000 Kč.


PŘÍSPĚVKY HOSPODÁŘSKÉ A AGRÁRNÍ KOMOŘE


Příspěvky Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky jsou od roku 2006 daňovým výdajem.


TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU


Zatímco dosud bylo možno technické zhodnocení nehmotného majetku odepsat i jednorázově (bylo-li zrealizováno ve 36. měsíci odpisování majetku), nyní je stanovena minimální doba odpisování zhodnocení na 9 až 36 měsíců (v závislosti na druhu majetku, který je technicky zhodnocen).


Helena Machová, daňová poradkyně


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod