Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Václav Klaus podepsal balíček změn zákonů, podnikatelům ubude byrokracie

Minulý týden podepsal prezident republiky Václav Klaus balíček změn zákonů, jejichž cílem je snížit administrativní zátěž podnikatelů. Oproti roku 2005 má zátěž klesnout o dalších osm procent, což podle propočtů ministerstva průmyslu a obchodu představuje roční úsporu přibližně 514 milionů korun ročně.

 

Přerušení živnosti už nebude nutné hlásit úřadům: Od začátku srpna mimo jiné odpadne dosavadní povinnost oznamovat přerušení provozování živnosti. Nově by už také nemělo být přestupkem, jestliže někdo provozuje živnost v bytě bez souhlasu jeho vlastníka.

 

Zástupci podnikatelů novelu vítají. Nelíbí se jim pouze, že má dojít ke zrušení speciální vyhlášky, upřesňující odbornou způsobilost pro živnosti soukromých detektivů a fyzické ostrahy. "Je sice v zájmu snížení administrativní zátěže určité skupiny podnikatelů, avšak není ve veřejném zájmu. Tyto živnosti by měly i do budoucna vykonávat výlučně osoby k tomu odborně způsobilé," vyplývá z připomínek Hospodářské komory České republiky k vládnímu návrhu.

 

Balíček změn zároveň odstraňuje dosavadní duplicity při kontrolních činnostech. Například Česká obchodní inspekce by už neměla kontrolovat dodržování hygienických předpisů v prodejnách a restauracích, protože už tak činí hygienické stanice. Další podobnou duplicitou je kontrola označení prodejen.

 

Podnikatelé i nadále budou muset odstranit závady zjištěné při kontrolách, odpadne však dosavadní povinnost výslovně to oznámit České obchodní inspekci.

 

Obchodníci dostanou větší volnost při označování zboží. Nově se povinnost zmírní tak, aby odpovídala charakteru a formě prodeje. "Nebude nutné v každém případě výrobek označit všemi vymezenými informacemi," říká Matyáš Vitík z ministerstva průmyslu a obchodu, které návrh předložilo. Například u příborů a v podobných případech, kdy nemohou nastat pochybnosti, už nebude nutné, aby obchodníci uváděli jejich název.

 

Dosud musejí obchodníci prakticky všechno zboží viditelně a srozumitelně označovat názvem, označením výrobce nebo dovozce či dodavatele a dále údaji o hmotnosti nebo množství nebo velikosti (rozměru). Výjimka platí jen pro výslovně stanovené výrobky.

K dalším úsporám má dojít zjednodušením procesu autorizace podle zákona o technických požadavcích na výrobky. Společně se změnou zásad tohoto procesu (vnitřního předpisu Ústavu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) prý podnikatelé díky dnes přijatému zákonu ušetří 1,3 miliardy ročně.

 

Pro změnu nepodnikatelům by měl pomoci jeden ze schválených pozměňovacích návrhů. Ten mění občanský zákoník a stanoví, že ujednání ve spotřebitelských smlouvách, která poškozují spotřebitele, jsou neplatná.

 

Společně s už dříve přijatými změnami by administrativní zátěž podnikatelů měla oproti roku 2005 klesnout o téměř pětinu. Materiál nicméně porovnává pouze úbytek byrokracie proti stavu v roce 2005, nezahrnuje nové povinnosti, které v posledních letech nově vznikly.

 

 

Článek převzat ze serveru Hospodářské komory ČR.


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod