Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Finanční správa zveřejní od 1. dubna 2013 účty všech plátců daně z přidané hodnoty

Novela zákona o dani z přidané hodnoty zavádí s účinností od 1. ledna 2013 v § 96 povinnost plátců sdělit správci daně jako povinný registrační údaj čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Plátce daně má možnost určit, které z těchto jeho účtů budou zveřejněny v rámci veřejně přístupného registru plátců daně z přidané hodnoty způsobem umožňujícím dálkový přístup. Správce daně začne účty zveřejňovat od 1. dubna 2013 v databázi „Registr plátců DPH“.


Od stejného data začne podle § 109 platit i ručení příjemce plnění v případě, že by provedl úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet dodavatele, neboť příjemce plnění si bude moci zveřejněné účty poskytovatele zdanitelného plnění dálkově ověřovat prostřednictvím registru plátců DPH.

Nový princip ručení se pokusím ozřejmit následujícím příkladem.


Předpokládejme, že firma A po 1. dubnu 2013 obdrží od firmy B fakturu za dodávku zboží ve výši 242 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty a dodavatel zboží ve faktuře uvede číslo svého účtu, na který má být úhrada provedena. Příjemce zdanitelného plnění, firma A, by měla ve vlastním zájmu před zaplacením faktury ověřit, že se jedná o číslo účtu, které je v registru plátců uvedeno. V případě, že by fakturu zaplatila na účet, který v registru uvedený není, a firma B by neodvedla daň z přidané hodnoty ve výši 42 000, stala by se firma A podle nového znění § 109 ručitelem za neuhrazenou daň a musela by ji za firmu B správci daně v plné výši uhradit.

Zveřejnění účtů pochopitelně předchází povinnost všech plátců daně z přidané hodnoty oznámit správci daně čísla všech svých účtů. Stávající plátci daně, kteří se k ní zaregistrovali před 1. lednem 2013, musí proto ve dvouměsíční lhůtě do 28. února 2013 sdělit správci daně čísla všech svých bankovních účtů používaných k ekonomické činnosti a současně určit bankovní účty vybrané ke zveřejnění v uvedeném registru plátců DPH.


Generální finanční ředitelství ve svém sdělení z 23. ledna upozorňuje, že většina stávajících plátců tuto povinnost bohužel nesplnila.


Bankovní účty stávající plátce sdělí prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů/Žádost o zrušení registrace“. Tiskopis je dostupný na internetových stránkách http://www.financnisprava. cz.


Nový způsob ručení za daň bezpochyby podstatně zvýší nároky na administrativu podnikatelů a oproti dřívějšímu stavu zkomplikuje právní jistotu plátců. Zákon je zákon a tak nezbývá než doporučit všem plátcům, aby ve stanoveném termínu do 28. února 2013 splnili stanovenou registrační povinnost.

 

14.2.2013 Jablonecký deník
Vladimír Opatrný, předseda KHK 


Diskuse: 1

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod