Home | Dnes je 25.06.2024
AKTUALITY

Národní kvalifikační zkoušky "Kuchař - číšník"

Získání kvalifikace pro oblast gastronomie je možné vykonáním národní kvalifikační zkoušky, kterých je v systému Národní soustavy kvalifikací hned několik.

Zkoušky o přípravě jídel a nápojů, zde patří tyto

  • Příprava teplých pokrmů, kód zkoušky 65-001-H
  • Příprava pokrmů studené kuchyně, 65-002-H
  • Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení, 65-002-E
  • Příprava minutek, 65-004-H
  • Výpomoc při přípravě pokrmů, 65-005-E
  • Kuchař expedient, 65-011-E
  • Výroba knedlíků, 65-013-E


Zkoušky přípravy pokrmů mají různou náročnost. Rozdílná náročnost zkoušek umožňuje zájemcům, aby si zvolili různé zkoušky, např. aby postupně získávali kvalifikaci od nejméně náročných zkoušek (výroba knedlíků, příprava pro rychlé občerstvení, pokrmy studené kuchyně, kuchař – expedient) po zkoušku nejnáročnější, tou je „Příprava teplých pokrmů“.

Pokud se zájemce rozhodne, že by rád zakončil zkoušky dílčích kvalifikací závěrečnou zkouškou „Kuchař“ a získal výuční list, je potřeba, aby vykonal úspěšně tyto kvalifikační zkoušky:

Příprava teplých pokrmů + Příprava pokrmů studené kuchyně + Příprava minutek

Zkoušky o obsluze hostů, zde patří tyto

  • Jednoduchá obsluha hostů, kód zkoušky 65-007-H
  • Složitá obsluha hostů, 65-008-H
  • Výpomoc při obsluze hostů, 65-012-E


Zájemci o získání výučního listu postačí úspěšné vykonání zkoušky „Složitá obsluha hostů“.

Komu jsou zkoušky určeny?

Určitě jsou zkoušky vhodné pro zaměstnance nebo podnikatelé, kteří mají zkušenosti z oboru, ale nemají vzdělávání v oboru. Pro tyto zájemce je vhodné jít na zkoušku rovnou nebo postačí krátká konzultace před zkouškou.

Pokud se jedná o zájemce o zkoušku, kteří do oboru teprve vstupují nebo v něm působí krátce, doporučujeme zvážit absolvování rekvalifikačního kurzu.

Rekvalifikační kurzy na zkoušky

Závazný rozsah výuky v rámci rekvalifikace je tento:

40 hodin pro studenou kuchyni, rychlé občerstvení a minutky
70 hodin pro jednoduchou obsluhu hostů
100 hodin pro složitou obsluhu hostů
120 hodin pro přípravu teplých pokrmů
Délka rekvalifikace odpovídá náročnosti závěrečné zkoušky podle Národní soustavy kvalifikací.

Jak dlouhé jsou kvalifikační zkoušky?

Složitá obsluha, 5-7 hodin
Jednoduchá obsluha hostů, 2,5 – 3, 5 hodin
Příprava pokrmů studené kuchyně, 5 – 7 hodin
Příprava teplých pokrmů, 5 – 7 hodin
Společná zkouška příprava teplých pokrmů, studené kuchyně a minutek 10 - 12 hodin
Příprava minutek, 2,5 – 3, 5 hodin
Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení, 2,5 – 3, 5 hodin
Kuchař expedient, 1-2 hodiny

Kde můžeme zkoušku nabídnout?

Zkoušky provádíme v Moravskoslezském kraji (Ostrava), v Olomouckém kraji (Penzión Povodí v Bělé pod Pradědem – okres Jeseník a na Hospodářské komoře v Olomouci).
Doporučená literatura ke zkoušce
Výživa, odborná učebnice pro kuchaře a číšníky, vydalo Merkur, autoři Róbert Šimončič, Peter Kružliak, 1984
Technologie přípravy pokrmů 2, učebnice pro kuchaře a číšníky, , vydalo IQ 147, 1996, autoři Eduard Brhlík, Juraj Romaňuk
Technologie přípravy pokrmů I , učebnice pro kuchaře a číšníky, Merkur, autoři Mikuláš Matejka a Irena Balogová, 1983
Technologie přípravy pokrmů, Olga Ilková, 1995, vydal Rozradil
Technologie pro 2. Ročník hotelových škol, Technika obsluhy a služeb, vydalo SNP, autoři Gustav Salač, MVDr. Milan Pribula, Hana Sedláčková
Technologie pro 1. ročník hotelových škol, Technika obsluhy a služeb, vydalo SNP, autoři Gustav Salač, MVDr. Milan Pribula, Hana Sedláčková
Stolničení, Gustav Salač
Škola Mixologie, publikace Střední odborné školy v Litovli
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů
Vojtěch Černý: Jak jednat s různými typy lidí?, vydal COMPUTER PRESS
Podpora nabídky vzdělávacích programů v oblasti obchodu a cestovního ruchu ve vazbě na národní soustavu kvalifikací CZ.1.07/3.2.04/02.0029, projekt Akademie J. A. Komenský Brno

Seznam odborníků, kteří jsou autorizovanými zástupci HK ČR

Ing. Zdeněk Blinka
předseda UNIHOST Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách ČR, začleněného společenstva HK ČR

Jiří Černohous
člen Okresní hospodářské komory Olomouc, absolvent Střední odborná hotelové školy v Mariánských Lázních s bohatou praxí ve vedení gastronomických objektů

Ing. Jiří Guzdek
majitel hotelu Gong ve Štramberku s dlouholetou praxí v oblasti vzdělávání dospělých, spolupracovník školy AHOL člen UNIHOST

Ing. Gabriela Guzdeková
manažerka hotelu Gong ve Štramberku

Petr Hojgr
člen představenstva UNIHOST

Mgr. Dana Kowalská
učitelka odborných předmětů AHOL - Střední škole gastronomie, turismu a lázeňství s množstvím praktických zkušeností v rámci projektu AHOL „Vytváření vzdělávacích programů v souladu s Národní soustavou kvalifikací a jejich pilotní ověřování“

Radomír Maceček
člen UNIHOST, provozovatel Penzionu Povodí Odry; autorizovaný zástupce, který jako první odzkoušel zkoušky dílčích kvalifikací v komorové síti

Danuše Pekarová
členka UNIHOST s bohatou praxí ve vedení gastronomických provozů v Ostravě

Jaké jsou vstupní požadavky na klienta zkoušky?

Zájemce/zájemkyně o zkoušku vyplní přihlášku a uhradí cenu zkoušky. Podmínkou k zahájení zkoušky je platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství účastníka.

Účastník vykonává zkoušku v doporučené obuvi a pracovním oděvu uvedeném na pozvánce.

Kontakt pro zasílání přihlášek:
Ing. Naděžda ORAVCOVÁ, oravcova@komora.cz; tel. 724 613 902

Místa zkoušení
Moravskoslezský kraj
Ostrava, AHOL - Střední škole gastronomie, turismu a lázeňství členské firmy UNIHOST

Olomoucký kraj
Bělá pod pradědem, okres Jeseník, Penzion Povodí Odry
Okresní hospodářská komora Olomouc
Restaurace Chalupa na schůdkách

 

Cena a délka zkoušky

DK cena 1 zkoušky bez DPH v Kč cena 1 zkoušky celkem s DPH v Kč předpokládaná délka zkoušky
Výroba knedlíků 2 900 3 480 2,5 až 3,5
Výpomoc při přípravě pokrmů 3 600 4 320 3 až 5
Kuchař – expedient 1 700 1 840 1 až 2
Výpomoc při obsluze hostů 2 300 2 760 1,5 až 2,5
Jednoduchá obsluha hostů 2 500 3 000 2,5 až 3,5
Složitá obsluha hostů 4 300 5 160 5 až 7
Příprava minutek 2 800 3360 2,5 až 3,5
Příprava teplých pokrmů 4 300 5 160 5 až 7
Příprava pokrmů studené kuchyně 4 000 4 800 5 až 7
Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení 2 800 3 360 2,5 až 3,5

 

Oprávnění k provádění zkoušek
Hospodářská komora České republiky má oprávnění k provádění zkoušek na základě Rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj č.j. 299/2009-94 z 9.2.2009.


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod