Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Vydali jsme podzimní číslo Zpravodaje UNIHOSTu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
    
dovolte mi, abych Vás oslovil po půl roce od vydání minulého čísla našeho časopisu a informoval Vás o věcech, které se podařilo vyřešit a které jsou v řešení.

Jedním z hlavních úkolů v tomto roce bylo dořešit novelu autorského zákona. Novela, kterou jsme navrhovali, v konečném znění nebyla přijata tak, jak byla předložena. Hotelové pokoje jsou sice osvobozeny, ale ochranné svazy se chtějí obrátit na Evropský soud. Další problém nastal, když jsme chtěli, aby byla jedna výběrčí organizace. V prvním kole jednání všichni s tímto návrhem souhlasili a v tomto znění byla novela schválena ve Výboru pro kulturu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Při dalším jednání se však nebyli schopni spolu domluvit INTERGRAM a OSA, který zastupuje ostatní správce. INTERGRAM argumentoval tím, že má uzavřeny zahraniční smlouvy, a proto není možné, aby byl sloučen s někým dalším do jedné organizace. Proto jsou opět dvě výběrčí organizace, ale s tím rozdílem, že OSA vybírá poplatky pro další dvě organizace, a to pro DILII a OOA-S, se kterými se potom dělí. Představitelé INTERGRAMu tvrdí, že nezvyšovali poplatky několik let a v ostatních státech jsou poplatky mnohem vyšší, proto je chtějí také zvýšit. Údajně si to nechali odsouhlasit ministerstvem financí.

Stále probíhají jednání o snížení poplatků pro členy, kteří jsou organizováni v asociacích a sdruženích. Tato jednání by se měla uzavřít do konce tohoto roku, kdy by se měly dohodnou slevy pro naše členy pro příští rok. V situaci, která je dnes, si musí každý dohodnout podmínky sám přímo s OSA a INTERGRAMem. Smlouva je dohoda dvou stran a ta musí být respektována oběma stranami. Proto všem chci vzkázat, aby si s autorskými svazy každý člen vyjednal individuálně nějaké slevy. Zákon neřeší výši poplatku, je to na každém, s jakou částkou bude souhlasit a tuto pak zaplatí.

Dalším velkým problémem jsou stravenky. Tato věc se již řeší několik let. V prvním kole jednání souhlasili obchodníci s tím, že by se stravenky mohly používat jen v gastronomických zařízeních a toto se dohodlo na zasedání představenstva Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Dnes je situace taková, že chtějí prosadit finanční plnění, a tím by se stravenky ztratily z trhu. Restaurace a stravovací zařízení by tím dostaly další ránu, kterých jsme již dostali dost (viz DPH apod.). S finančním plněním nesouhlasí stravenkové systémy, odbory ani ministerstvo financí. Stravenky jsou ze zákona určeny na stravování, a proto by měly plnit tento účel. Zákon o zdraví lidu platí dodnes a ve většině států v Evropě stravenky tento účel plní. Česká republika by byla výjimkou. Přineslo by to velké problémy našemu oboru, zvýšila by se nezaměstnanost a žáci gastronomických oborů by nenašli uplatnění. Dnes se již hovoří o částce 16 miliard korun, která se točí ve stravenkách, z toho je asi 30 % v gastronomii. Pokud se podaří prosadit, aby stravenky sloužily opravdu jenom ke stravování, bude to obrovský přínos pro náš obor, který to velmi potřebuje. Došlo by ke zvýšení investic do gastronomických zařízení a samozřejmě by to mělo vliv na zvýšení zaměstnanosti v našem oboru.

Musím se také zmínit o Platformě cestovního ruchu, kde máme stejný názor, že stravenky musí sloužit ke stravování a ne k jiným účelům. Na posledním zasedání představenstva SOCR ČR jsme spolu s viceprezidentem Svazu panem Hlinkou řekli jasně svůj názor a věřím, že tato záležitost bude vyřešena k prospěchu našeho oboru.

Další velkou ranou pro malé a střední podnikatele je schválení nového Zákoníku práce. Nárůst mezd ve službách včetně gastronomie je 3 % a při placení prvních 14 dnů nemocenské zaměstnavatelem to bude likvidační. Dále nás čeká zvýšení příplatků ke mzdě při práci v noci, o sobotách, nedělích a svátcích. K tomu musíme připočítat vysoké odvody na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance. Je to již třetí navýšení mezd během tohoto roku. V konečném důsledku to povede k propouštění zaměstnanců a ke zvýšení nezaměstnanosti nejen v našem oboru. Nejlepším řešením by bylo tento zákon odložit o rok, aby se dořešily podmínky tak, aby nebyl likvidační pro malé a střední podnikatele.

Dále bych Vás rád informoval, že v rámci Projektu, na kterém se podílíme spolu s Moravskoslezským krajem, jsme v květnu navštívili Řecko, kde jsme spolu s našimi partnerskými školami dohodli praxi pro jejich žáky. Věřím, že tato akce je přínosem pro tyto žáky a povede k jejich zdokonalení v oboru gastronomie.

Také v tomto roce probíhaly soutěže na vybraných školách, na kterých se UNIHOST podílel jak sponzorsky tak vysláním odborníků do komisí. V únoru jsme se podíleli na soutěži AHOL–CUP v hotelu ATOM v Ostravě, v dubnu to byla soutěž v hotelu CENTRUM ve Frýdku-Místku, kterou pořádala SŠ gastronomie a služeb Frýdek-Místek, v prosinci bude vánoční soutěž na SŠ společného stravování v Ostravě-Hrabůvce.

Dále Vás chci informovat o konferenci, která se bude konat 1.12.2006 na Černé louce v Ostravě při příležitosti konání 13. ročníku výstavy Učeň, středoškolák, vysokoškolák. Tato konference je pořádána pod záštitou zástupkyně hejtmana MSK PhDr. Jaroslavy Wenigerové a předsedy KHK MSK Ing. Pavla Bartoše. Na této konferenci se budou řešit otázky a problémy, které trápí jak podnikatele, tak ředitele všech typů škol.

                                                                                 Zdeněk Kopka
                                                           předseda představenstva UNIHOSTu Ostrava

Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod