Home | Dnes je 24.04.2024
AKTUALITY

Cestovní náhrady v roce 2016

Tuzemské stravné v roce 2016

Při určení sazeb stravného se vychází z vývoje indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty. Vývoj cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování proti předchozímu roku zaznamenal nárůst, proto dochází ke zvýšení navrhovaných sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech o 1 až 3 koruny nad výši stanovenou vyhláškou pro rok 2015.

 

Sazby stravného se pro rok 2016 mění.

Sazby stravného pro tuzemské pracovní cesty jsou uvedeny v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 zákoníku práce. Zákoník práce je uvádí dvakrát, protože paragraf 163 platí pro zaměstnance v podnikatelské sféře a paragraf 176 pro zaměstnance ve státní správě. Zásadní rozdíl je také v tom, že zákoník práce první skupině přesně určuje minimální hodnotu stravného za každý kalendářní den. Zaměstnavatel ve státní správě si naopak každoročně stanoví vnitřním předpisem výši stravného v rozpětí daném zákoníkem práce, tj. může vyplatit minimální hodnotu stravného, ale jestliže má dostatek finančních prostředků, i maximální hodnotu stravného.

 

Zaměstnavatel v podnikatelské sféře musí vždy dodržet minimální zákonem stanovenou hodnotu. Ovšem může vyplatit i více. Stravné vyplacené nad rámec maximálních náhrad uvedených v zákoníku práce pro státní sféru však nebude na straně zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem (podle § 24 zákona o daních z příjmů je stravné daňově uznatelné pouze za podmínky, že tento nadlimit je na straně zaměstnance součástí jeho mzdy. Samozřejmě včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění).

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně v navrhované výši:

 

70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce (státní sféra) v navrhované výši:

 

70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Stravné se v souladu s § 189 zákoníku práce zaokrouhluje na celé koruny do výše 50 haléřů směrem dolů a od 50 haléřů včetně směrem nahoru. To je důležité zejména při krácení stravného, jestliže je zaměstnanci na pracovní cestě poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec sám nepřispívá. V takovém případě zaměstnanci přísluší krácené stravné podle paragrafu 163 odst. 2 zákoníku práce. Konečná částka, která bude zaměstnanci vyplacena při vyúčtování pracovní cesty, se ovšem vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

 

Princip krácení stravného se v roce 2016 nemění. Jestliže bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 

70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2016

 

Pro stanovení, resp. změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových

vozidel, jsou určující výchozí hodnoty stanovené zákoníkem práce a vývoj indexů cen položek spojených s pořízením a provozem motorových vozidel.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje sazbu základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce

 

u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,00 Kč,

u osobních silničních motorových vozidel nejméně 3,80 Kč.

 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy stanovená vyhláškou je pro zaměstnavatele ze státní správy závazná, bez možnosti ji před vysláním zaměstnance na pracovní cestu sjednat nebo určit ve vyšší částce, jako je tomu u zaměstnavatele provozujícího podnikatelskou činnost. Sazba základní náhrady a průměrné ceny pohonných hmot se při výpočtu cestovních náhrad podle § 189 zákoníku práce zaokrouhlují na desetihaléře směrem nahoru.

 

 

Průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2016

V souladu s ustanovením § 158 odst. 3 zákoníku práce prokazuje zaměstnanec cenu pohonné hmoty dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Pokud má zaměstnanec více dokladů na nákup pohonných hmot souvisejících s pracovní cestou, vypočítá se cena aritmetickým průměrem. Je ale možné využít i jiný způsob prokazování cen pohonných hmot, a to s použitím jejich průměrných cen stanovených vyhláškou. Platí jak pro pracovní cesty zaměstnanců, tak pro osoby samostatně výdělečně činné.

 

Aktuálně navržené průměrné ceny pohonných hmot odpovídají statisticky zjištěným hodnotám a zákonem stanovenému způsobu jejich zaokrouhlování. Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce by měla v roce 2016 činit:

 

29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

29,50 Kč u motorové nafty.


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod