Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Jaká bude nadílka zákonodárců do nového roku?

Nový rok pro podnikatele přináší řadu změn. Některé i v podobě nadílky od českých zákonodárců. Server Podnikatel.cz proto přináší přehledné shrnutí všech legislativních změn platných od prvního ledna.

Změny účinné od Nového roku se dotknou většiny českých podnikatelů. Server Podnikatel.cz proto přináší souhrn novelizovaných zákonů a změn, které z nich pro podnikatele vyplývají.

Zjednodušení tiskopisu přiznání k DPH
Nový zákon o dani z přidané hodnoty zkracuje, zpřehledňuje a zjednodušuje tiskopis přiznání k DPH. "Běžný plátce si tak jistě zvládne bez větších potíží vyplnit daňové přiznání sám," komentuje změnu redaktorka business serveru Podnikatel.cz Klára Soukupová. Nový tiskopis má jen dvě stránky a políčka, která musí běžný podnikatel vyplnit, jsou zeleně zvýrazněná. První zkrácená přiznání podají plátci DPH v únoru 2009 a bude se týkat DPH za leden.

Body v rámci CzechPoint
Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (zákona o silničním provozu) počítá s tím, že výpis „trestných” bodů z registru řidiče budou vydávat také všechna kontaktní místa CzechPoint. Kromě obecních úřadů s rozšířenou pravomocí by se tedy navíc jednalo o pobočky České pošty, kanceláře Hospodářské komory a kanceláře notářů. "Kontaktní místa veřejné správy – CzechPointy slouží v této agendě jako informativní místo, prozatím nebudou od ledna 2009 umět přijmout protesty proti zjištěnému stavu," upozorňuje však řidiče, kteří ve svých bodech od CzechPoint najdou nějaké nesrovnalosti, Hana Malá z tiskového odboru Ministerstva vnitra.

Penzisté si polepší
Vláda schválila valorizaci důchodů od lednové splátky. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se tak procentní výměra každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2009 zvýší o 4,4 %. "V důsledku tohoto zvýšení se od lednové splátky zvýší průměrný vyplácený starobní důchod o 330 Kč, tj. o 3,4 %," tvrdí ministerstvo na svých internetových stránkách.

Novinky také pro řidiče
Od ledna bude nutné volat policii pouze k dopravním nehodám, při nichž vznikla škoda nad 100 tisíc korun. Stále však platí povinnost volat policii v případě zranění, úmrtí, škody na majetku třetích osob, životním prostředí nebo tehdy, pokud není v silách řidičů obnovit provoz. Účastníci nehody však o ní musí sepsat protokol v libovolné formě, ideálně na euroformuláři, kterým disponují pojišťovny. Pokud však přesto řidiči zavolají policii i v případě, že škoda nedosáhne stotisícové výše, nebudou platit žádnou pokutu. Novinky přinesla novela zákona o silničním provozu zveřejněná ve Sbírce zákonů - číslo 274/2008 Sb.

Za každé vozidlo zařazené v registru řidičů bude muset od ledna jeho majitel platit povinné ručení. Bez ohledu na to, jestli auto používá nebo ne, jestli je dokonce nepojízdné nebo určené především na náhradní díly. Ten, kdo nepoužívané nebo třeba už ani neexistující vozidlo jen zapomněl z registru odhlásit, má poslední šanci před tím, než bude muset začít povinné ručení platit. A to do konce roku 2008 předložením čestného prohlášení o zániku vozidla.

Novela zákona o odpadech zase zavádí ekologické poplatky, díky nimž se zdraží prodej ojetých vozů o recyklační poplatek. Výše bude odvozena od emisní třídy vozidla. Platit se bude za auta jejich motor plní emisní normu starší, než je Euro 3.

Zelené karty realitou
Novela zákona o zaměstnanosti, kterou v říjnu podepsal prezident Václav Klaus, konečně zavádí dlouho diskutované a podnikateli očekávané zelené karty.

Dva účty, dvě pojištění, nová splatnost
Nemocenské pojištění a zálohy na důchodové pojištění budou OSVČ platit od 1. ledna 2009 na různé účty. Nemocenské pojištění se nově bude zasílat na jiný účet s novým variabilním symbolem.

Částka ročního vyměřovacího základu nesmí být od 1. ledna 2009 nižší než 50 % daňového základu. OSVČ si také nebude moci určit měsíční vyměřovací základ. Zálohy na sociální zabezpečení pak budou nově splatné v období mezi 1. a 20. dnem v měsíci.

Daň z příjmů, slevy a odvody - ušetříme minimálně
Od roku 2009 neklesá daň z příjmů fyzických osob a zůstává na úrovni 15 %. Rezignaci na pokles daně má vyvážit pokles odvodů o 1,5 procentního bodu. Stejné pro rok 2009 zůstanou zřejmě i slevy na dani. Změnami pro rok 2009 tak asi nikomu peněženka moc neztloustne.

Autoři budou platit povinně důchodové pojištění, a to vždy
Všechny osoby pracující na základě autorskoprávních vztahů nebo vykonávající nezávislá povolání musí od 1. ledna 2009 platit povinně důchodové pojištění, bez ohledu na soustavnost nebo nesoustavnost vykonávání této práce. Podmínku soustavnosti zrušila novela zákona o důchodovém pojištění. Autoři nebo ti, kteří pracují v nezávislém povolání a dosud důchodové pojištění neplatili s odvoláním na nesoustavnost práce, se musí k platbě přihlásit na České správě sociálního zabezpečení, a to formulářem Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti. Nejpozději do 8. února 2009. Zároveň roste rozhodná částka důležitá pro posouzení hlavní a vedlejší samostatné výdělečné činnosti z 51 744 Kč na 56 532 Kč.
 
Nový rok a nemocenské pojištění
Zákon o nemocenském pojištění přináší nejen změny v okruhu pojištěných osob a podmínkách pojištění, ale také v poskytování nemocenských dávek. Povinnosti účastnit se nemocenského pojištění jsou nově zproštěni:
  • studenti a žáci,
  • společníci a jednatelé s.r.o.,
  • komandisté komanditních společností, jestliže jsou odměňování za práci mimo pracovněprávní vztah,
  • členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo.

Nový zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců zavádí také povinnost zaměstnavatele vyplácet nemocenskou svým zaměstnancům, a to v prvních 14 dnech nemoci. Nárok na nemocenskou od státu budou mít až od patnáctého dne nemoci. Novinkou si polepší hlavně zaměstnanci s vyššími příjmy.
Nově je u dávky peněžité pomoci v mateřství umožněno střídání matky dítěte s manželem, případně otcem dítěte, v péči. Střídání je umožněno od 7. týdne ode dne porodu a vystřídat se mohou podle potřeby i několikrát. Dávka se tak poskytuje za splnění podmínek pro její výplatu oběma rodičům postupně.

V péči o dítě a nároku na ošetřovné se nově mohou oba rodiče vystřídat, ale pouze jednou za dobu poskytování této dávky. Jestliže bude dítě po dobu poskytování ošetřovného hospitalizováno, běh dávky se pozastaví.

Novinky v Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ
Zákon o pojistném na sociální pojištění stanoví OSVČ pro rok 2008 vyměřovací základ jako 50 % z rozdílu mezi příjmy dosaženými v roce 2008 a výdaji, které snižují základ daně z příjmů.

Minimum a maximum vyměřovacího základu

Pro hlavní činnost byl minimální základ pro rok 2008 stanoven ve výši 64 680 Kč, tj. 5390 Kč měsíčně. Minimální zaplacené sociální pojištění bude tedy ve výši 1596 Kč měsíčně. Minimální roční vyměřovací základ pro vedlejší činnost je 25 872 Kč, tj. měsíčně 2156 Kč. Minimální měsíční sociální pojištění při podnikání na vedlejší činnost v roce 2008 je 639 Kč.
Kromě minima vyměřovacího základu je stanoven i jeho strop. "S účinností od 1. 1. 2008 je maximálním ročním vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti částka ve výši 48násobku průměrné mzdy, tj. 1 034 880 Kč," uvádí pro server Podnikatel.cz Alena Fraňková, odborná tisková pracovnice ČSSZ.
 Změny v tiskopisu
"V tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2008 bylo nutno vzít v úvahu změny právní úpravy, ke kterým došlo od 1.1.2008. Proto do něho byly doplněny řádky 30, 31 a 32," uvedla před časem pro server Podnikatel.cz Fraňková.

V řádku 30 se uvádí vyměřovací základ ze zaměstnání, v řádku 31 přehledu se uvede součet vyměřovacího základu ze zaměstnání (řádek 30) a určeného vyměřovacího základu OSVČ, tj. alespoň minimální vyměřovací základ (řádek 29). Řádek 32 odpovídá vypočítanému základu z výdělečné činnosti, ze kterého se pak počítá sociální pojištění za rok 2008.

Šestý oddíl tiskopisu za rok 2008 slouží ke stanovení záloh na pojistné důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti na rok 2009. Oproti minulým obdobím se neuvádí výše zálohy na nemocenské pojištění.

Změny se dotknou i zaměstnavatelů
Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) také nabude pojem zaměstnavatel nového rozměru. Od ledna 2009 budou všechny organizace označované jednotně zaměstnavatel bez ohledu na jestli se nyní řadí mezi malé organizace nebo jenom organizace. V platnost také vejde nový tiskopis Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách.
Tiskopis bude stejný pro všechny zaměstnavatele. Změnu zaznamenají především současné malé organizace. Ty již nebudou v přehledu jmenovitě uvádět zaměstnance a jejich vyměřovací základy. V přehledu uvedou pouze úhrn vyměřovacích základů a pojistného.

URL| http://www.podnikatel.cz/clanky/nadilka-zakonodarcu-do-noveho-roku/

Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod