Home | Dnes je 21.07.2024
AKTUALITY

Ministerstvo zemědělství nechce pokutovat ty, kdo se dodatečně přihlásí k odběru vody

Praha, 21.února 2007

 

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí připravuje metodický pokyn pro vodoprávní úřady a Českou inspekci životního prostředí, jak postupovat v případě žadatelů o nové povolení k odběru povrchových či podzemních vod, kteří doposud vodu z těchto zdrojů odebírali bez platného povolení. Žádné plošné kontroly studní v České republice ministerstvo zemědělství nechystá. Lze předpokládat, že sankce se udělí jen ve výjimečných případech.
 
Intenzivně probíhající kampaň o zániku vybraných platných povolení k odběru či vypouštění vod k 1.1.2008 významně zvýšila povědomí podnikatelů, živnostníků či soukromých osob o způsobu regulace nakládání s vodou. Řada lidí si nyní chce na své doposud nepovolené odběry pořídit platná povolení, neboť si tím garantují také určitou ochranu. Tito žadatelé se však obávají případného sankcionování ze strany správních orgánů.
 
Ministerstvo zemědělství se opakovaně vyjádřilo, že žádné plošné kontroly nechystá a že sankce nejsou v případě těchto žadatelů na místě.  V tomto smyslu bude spolu s Ministerstvem životního prostředí instruovat správní orgány – tedy vodoprávní úřady a Českou inspekci životního prostředí - o postupu, který bude využívat všech ustanovení vodního zákona i zákona o přestupcích (popř. též zákona stavebního) umožňující osvobození od sankcí.
 
Rekapitulace základních faktů týkajících se povolení k odběru podzemních a povrchových vod:
 
  • Nepodnikatelé, majitelé studny, kteří odebírají vodu pro individuální potřebu domácnosti a jejichž studna byla postavena před rokem 1955, žádné povolení k odběru mít nemusí a studnu nikam nehlásí.
  • Nepodnikatelé, majitelé studny, kteří odebírají vodu pro individuální potřebu domácnosti a jejichž studna byla postavena po roce 1955, by povolení mít měli.
Pokud takové povolení mají, je rozhodující jeho text. Pokud odběr slouží za účelem individuálního zásobování domácnosti pitnou vodou či je použita jiná formulace vyjadřující stejný účel, nemusí dělat nic a studnu nikam nehlásí. V případě opačné formulace by si měli povolení nechat prodloužit, a to nejpozději do 1. července letošního roku, nebo mohou kdykoliv požádat o vydání povolení nového.

Pokud žádné povolení nemají, pak by o něj měli dodatečně zažádat na místně příslušném pověřeném obecním úřadě (vodoprávní úřad). Kontroly, zda toto povolení mají, budou probíhat, tak jako dosud, pouze namátkově.

Pozor!!! Účel individuální zásobování domácnosti pitnou vodou zahrnuje i zalévání zahrady, mytí automobilu, napájení zvířat apod.
 
  • Nepodnikatelé, majitelé studny, která byla postavena po 1. lednu 2002 a mají k ní veškerá potřebná povolení, nemusí dělat vůbec nic a studnu nikam nehlásí.
  • Nepodnikatelé, odebírající vodu z potoka, řeky nebo rybníka pro vlastní potřebu povolení nepotřebují, pokud odebírají vodu jenom konví nebo kýblem. Pokud vodu odebírají pomocí čerpadla nebo jiného technického zařízení, měli by mít platné povolení. To si zároveň mohou nechat nejpozději do 1.7.2007 prodloužit, protože toto povolení k 1.1.2008 zaniká. Nezanikají povolení vydaná po 1. lednu 2002. Ta platí i nadále. Prodloužení povolení zajistí místně příslušný pověřený obecní úřad (vodoprávní úřad). Pokud takové povolení nemají vůbec, pak by o něj měli dodatečně zažádat na tomtéž úřadě.
  • Podnikatelé či obce odebírající vodu z jiného zdroje než z veřejného vodovodu by měli mít na odběr podzemní či povrchové vody platné povolení. To si zároveň mohou nechat nejpozději do 1.7.2007 prodloužit, protože toto povolení k 1.1.2008 zaniká. Nevztahuje se to však na ty, kteří mají povolení vydaná po 1. lednu 2002. Ta platí i nadále. Prodloužení povolení zajistí místně příslušný vodoprávní úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působností). Pokud takové povolení nemají vůbec, pak by o něj měli dodatečně zažádat na tomtéž úřadě.
 
Táňa Králová
tisková mluvčí MZe

Diskuse: 8

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod