Home | Dnes je 26.06.2024
AKTUALITY

Pět výzev k předkládání projektových žádostí

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko
(kraj Moravskoslezský)

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlásila dne 1. února 2008 pět výzev k předkládání projektových žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Zaměření výzev :
1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury. Dílčí oblast podpory 1.1.1 Silnice II a III. třídy
1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizové řízení
2.1 Infrastruktura veřejných služeb. Dílčí oblast podpory 2.1.2 Sociální služby, transformace
pobytových zařízení
2.2 Rozvoj cestovního ruchu. Dílčí oblast podpory 2.2.1 Výstavba, revitalizace a
modernizace turistické infrastruktury
3.1 Rozvojové póly regionu, výzva na zpracování Integrovaných plánů rozvoje měst.

Pro žadatele v oblasti priority 2 – Cestovní ruch :
2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu.
Zaměření výzvy: vybavenost v oblasti sportu, rekreace a lázeňství a Další infrastruktura pro cestovní ruch.

Podporované aktivity vyhlašované v oblasti podpory :
- výstavba či obnova vybavenosti v oblasti sportu, rekreace a lázeňství, podpora projektů se zásadním vlivem na rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji, modernizace a rozvoj areálů zimních sportů (především v Beskydách a Jeseníkách) s prioritou komplexnosti těchto areálů (např. jednotné odbavovací a informační systémy), modernizace a rozvoj atrakcí zvyšujících atraktivitu regionu (návštěvnická centra, rekreačně zábavní areály)
- rozvoj a rekonstrukce orientačně-informačního systému cestovního ruchu, nové naučné stezky, hippostezky (včetně značení a doprovodné infrastruktury), výstavba doprovodné infrastruktury pro vodní aktivity a vodní turistiku na vodních tocích, rozvoj a rekonstrukce značených turistických tras pro pěší a běžky (včetně značení a doprovodné infrastruktury), vyznačení a rekonstrukce cykloturistických tras a stezek.

Oprávnění žadatelé :
- Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené
- dobrovolné svazky obcí
- nestátní neziskové organizace
- podniky (s doloženým alespoň dvouletým účetním obdobím).

Místo realizace projektu :
Projekt musí být realizován v Regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Termíny výzvy :
Příjem žádostí – od 1. 2. 2008 do 31. 3. 2008 do 12.00 hod. Možnost konzultací do 27. 3. 2008.
Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: červen-červenec 2008.

Místo předkládání žádostí :
Osobně v místě sídla Úřadu Regionální rady – odbor implementace programu, Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava.
Další podrobnosti jsou u vedeny v Příručce pro žadatele : www.rr.moravskoslezsko.cz
dále na www.kr-moravskoslezsky.cz/zip/rr_ms_04.doc .
Případně dotazem: ing. Petra Vaňkova: e-mail: petra.vankova@rr-moravskoslezsko.cz ,
Tel. 552 303 546.


19. února 2008
J. Kváčová
Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod