Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Označení lihu (lihovin), který byl k 1.7.2005 inventarizován a u něhož existuje obava, že nebude prodán do konce r. 2005

Líh ve spotřebitelských obalech, který byl podle § 33 odst. 1 zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PZL“) inventarizován, lze prodávat podle § 33 odst. 2 zákona o PZL neoznačený kontrolní páskou do 31. 12. 2005. Tímto datem končí zákonem o PZL stanovené šestiměsíční přechodné období.


V případě, kdy podnikatelský subjekt (obchodní organizace, provozovatel hostinské činnosti apod.) předpokládá, že všechna neoznačená spotřebitelská balení lihu neprodá do konce roku 2005, má následující možnosti „dokolkování“, které však musí být realizovány nejpozději do 31.12.2005 včetně.

1.    V souladu s ustanovením § 7 zákona o PZL může požádat příslušné celní ředitelství podle sídla právnické osoby nebo místa pobytu fyzické osoby o registraci ke značení lihu a následně provést označení spotřebitelského balení lihu na místě, které může povolit celní ředitelství sám nebo smluvně zajištěnou osobou (vlastní kontrolní pásky se svým evidenčním kódem předá smluvně zajištěné osobě). Celní ředitelství může na jeho žádost schválit i více míst značení lihu. V souvislosti s případným  vydáním povolení místa (míst) značení jinde než v daňovém skladu (§ 10 odst. 2 zákona o PZL) celní ředitelství stanoví v rozhodnutí podmínky, umožňující kontrolu značení ze strany celních orgánů a eliminující označení nelegálního lihu. Tyto podmínky celní ředitelství stanoví s ohledem na konkrétní místní podmínky. Může to být např. požadavek předložení seznamu míst značení lihu s termíny, kdy bude značení prováděno, předložení soupisu neoznačeného lihu, který bude značen, časové omezení provádění značení, povolení značení výhradně za přítomnosti správce daně apod.

2.     Další možností je provedení značení spotřebitelského balení lihu na základě smlouvy jinou osobou (výrobce, dovozce), která je již registrována ke značení spotřebitelského balení lihu (líh by byl označen kontrolní páskou již registrované osoby s jejím evidenčním kódem). Celní ředitelství může dodatečně schválit této osobě i další místo (místa) značení lihu. Při vydání povolení dalšího místa (míst) bude postupováno obdobně jako v prvním případě. Bude-li registrovaná osoba provádět značení smluvně na etiketovací lince, která je součástí daňového skladu, může celní ředitelství v případě potřeby označení lihu, který se nachází ve volném daňovém oběhu, vydat rozhodnutí o dočasném vyjmutí etiketovací linky z daňového skladu.

3.     Poslední možností je provedení značení spotřebitelského balení lihu na základě smlouvy jinou osobou, která není dosud registrovaná a která požádá o povolení k registraci ke značení lihu příslušné celní ředitelství podle sídla právnické osoby nebo místa pobytu fyzické osoby s tím, že tato osoba bude smluvně zajišťovat značení lihu pro podnikatelské subjekty. I v tomto případě lze osobu zaregistrovat ke značení lihu. Při vydání povolení místa značení je nutno opět postupovat obdobně jako v předcházejících případech.


Ve všech případech je nezbytné, aby subjekt provádějící „dokolkování“ vedl svou evidenci o použití kolků tak, aby umožňovala kontrolu řádného použití kontrolních pásek i ve vztahu k „dokolkování“ lihu jiných subjektů.


Na základě stávajících poznatků a informací doporučuje odbor spotřebních daní celním ředitelstvím pro omezení administrativní zátěže celní správy i podnikatelů vytipovat omezený počet subjektů, které jsou registrovány ke značení, případně tyto registrovat, ve vydaném povolení o místu značení stanovit podmínky umožňující efektivní kontrolu (časové omezení, přítomnost správce daně apod.) a na základě „dohody“ s těmito subjekty doporučovat zejména drobným podnikatelům možnost provedení značení smluvně těmito vytipovanými subjekty.


Bc. Jitka Danielová
ředitelka odboru spotřebních daní

GENERÁLNÍ  ŘEDITELSTVÍ  CEL
140 96 Praha 4, Budějovická 7

 

 


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod