Home | Dnes je 21.07.2024
AKTUALITY

Pro členy UNIHOSTu vychází jarní číslo Zpravodaje

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovolte mi, abych Vás úvodem vydání nového čísla našeho Zpravodaje informoval o nejnovějším vývoji v různých oblastech naší činnosti.

 

Letitý problém mezi kolektivními správci autorských práv a podnikateli v našem oboru dopadl jak dopadl. Nepodařilo se u Evropského soudu prosadit, že hotelový pokoj je pronajatý soukromou osobou a není tudíž veřejným místem. Podle rozhodnutí Evropského soudu je hotelový pokoj vnímán jako veřejný prostor, a proto podléhá pravidlům pro platbu autorských honorářů. Veškeré úsilí, které jsme vyřešení tohoto problému věnovali v našem Parlamentu a Senátu, je zmařeno a hotelové pokoje již opět nebudou osvobozeny od platby autorských honorářů.


V současné době je situace taková, že máme s kolektivními správci (OSA a Intergram) předjednáno, že asociace a sdružení dostanou určité slevy, ale do dnešního dne není tato věc dořešena.


Proto doporučuji všem členům, abyste se při uzavírání smluv s kolektivními správci dohodli na určitých slevách sami za své provozovny, protože smlouva je dohodou dvou stran a ne diktátem jedné strany. Tarify, které kolektivní správci předkládají, jsou stanoveny z jejich strany a nejsou posvěceny žádným státním orgánem, a proto by se nemusely respektovat.


V minulých dnech proběhla v médiích zpráva, že Nejvyšší soud rozhodl o tom, že autorské honoráře se musí platit. My to samozřejmě respektujeme, nikdy jsme netvrdili, že platit nechceme, ale chceme, aby to mělo určitý řád a pravidla.

 

Vážení přátelé, na minulé valné hromadě jsem Vás informoval o tom, že se chystá propojení dvou organizací v jednu, a to NFHR ČR a HO.RE.KA ČR. K tomuto sloučení došlo na konci loňského roku a vznikla nová organizace Asociace hotelů a restaurací ČR. My jsme na minulé valné hromadě odhlasovali, že si vezmeme rok na rozmyšlenou, abychom se rozhodli jak dále, zda vstoupíme do této nové organizace jako kolektivní člen. AHR ve svých stanovách však nedala možnost kolektivního členství a postupuje svou cestou. V jednotlivých krajích ustanovila své zástupce, v našem kraji to je pan Bárta, ředitel hotelu Atom, který je zároveň i členem UNIHOSTu. Tato asociace vytváří atmosféru, aby vznikl dojem, že je pověřena zajišťovat rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.


Celou tuto situaci vnímám tak, že cestovní ruch při Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR již má ustanovenou Platformu cestovního ruchu a sdružuje všechny subjekty a toto bereme jako správné a demokratické. A takto to bylo přijato celým Svazem obchodu. Založení AHR, která má právní subjektivitu v Praze, vnímám jako centralismus, vytváření nějakých nových ústředních výborů a potlačování pozic ostatních sdružení a asociací v krajích. UNIHOST má celorepublikovou působnost a našimi členy jsou i menší společenstva jako je Cech hostinských Valašské Meziříčí, BESKYDHOST a další. UNIHOST musí existovat i nadále jako samostatné sdružení, protože problémy, které mají členové našeho kraje, např. na horských provozovnách se těžko řeší z pohledu Ostravy, natož z Prahy, což ukázala letošní zima. Současná vláda přesouvá pravomoce a finance na kraje, proto by nebylo správné opět rozhodovat o všem z jednoho centra. V naší republice nejsou jen velké hotelové řetězce, ale musíme se starat i o menší podnikatele v našem oboru. UNIHOST vždy pracoval pro celý cestovní ruch a gastronomii, ať to bylo osvobození od poplatků z prodeje alkoholu a cigaret, novela autorského zákona, zákon o minimální mzdě pro učně atd.


Pokud by AHR umožnila komukoliv vstoupit jako kolektivní člen, pak by Platforma cestovního ruchu při Svazu obchodu a cestovního ruchu byla zcela zbytečná. Za současné situace však vidíme, že Platforma má svůj význam a váhu.


UNIHOST má své místo v našem kraji i v celé České republice. Letos slavíme 15 let existence UNIHOSTu, členská základna je cca 600 členů. Jsme členy Krajské hospodářské komory MSK, Hospodářské komory ČR, Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, máme uzavřenou Dohodu o spolupráci s Moravskoslezským krajem a jsme zapojeni do dotačního projektu MSK pro rozvoj školství v našem kraji. UNIHOST má pověření Svazu obchodu za rozvoj cestovního ruchu a Krajskou hospodářskou komorou je pověřen vedením sekce cestovního ruchu v našem kraji. Máme rozpracován dotační program KOOPERACE pro své členy, vydáváme vlastní časopis pro členy a máme zřízen svůj sekretariát. Ale hlavně máme svou tradici.


Na posledním zasedání představenstva a dozorčí rady jsme se dohodli zůstat samostatným sdružením a to jednohlasně (viz Usnesení).

 

Na valné hromadě toto navrhneme členské základně k odsouhlasení. Nadále budeme spolupracovat se všemi partnery včetně AHR. UNIHOST byl také zakladatelem cestovního ruchu při Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, a proto věřím, že i představenstvo Svazu obchodu k tomu zaujme demokratický postoj.

 

Nyní k dalšímu problému. UNIHOST je pro ponechání stravenkových systémů, protože bychom opět přišli o zákazníky, což by vedlo k poklesu tržeb, propouštění zaměstnanců, nemožnosti přijímat žáky na praxi apod.

 

V současné době již probíhají přípravy 7. ročníku Gastrofestivalu Ostrava. Hodnocení loňského ročníku najdete na dalších stránkách tohoto časopisu. Doufám, že letošní ročník bude ještě lepší a určitě se Vám bude líbit, protože připravujeme nové trendy.

 

V loňském roce jsme zajistili ve spolupráci s našimi partnerskými školami odbornou praxi pro žáky našeho oboru v Řecku. Celá akce dopadla výborně, takže letos se zopakuje a navíc jsme ji rozšířili o další destinace, např. Kréta, Porto Caras a další.

 

V rámci Dohody o spolupráci uzavřené s MSK jsme ocertifikovali všechny provozovny, ve kterých vykonávají žáci a studenti gastronomických škol odbornou praxi. Tato certifikace má zajistit vysokou úroveň těchto provozoven. Dohodu plníme také ohledně soutěží, které spolupořádáme na našich partnerských školách v kraji. Proběhla soutěž Vánoční pohár v Ostravě-Hrabůvce, Těšínská karafa v Českém Těšíně a chystá se soutěž O pohár Beskyd v Jablunkově a STELL CUP v Třinci.


Dne 1.12.2006 proběhla konference při výstavě Učeň, středoškolák, vysokoškolák na výstavišti Černá louka v Ostravě. Tuto konferenci připravila Krajská hospodářská komora a Moravskoslezský kraj pod záštitou PhDr. Jaroslavy Wenigerové. Konference měla velký ohlas a také nemalý přínos jak pro podnikatele tak pro ředitele škol. UNIHOST se podílel na této konferenci a ve svém vystoupení jsem prezentoval naši dohodu s MSK. Byli jsme jako první v republice, kdo takovou dohodu uzavřel a chce se podílet na řešení problémů mezi školstvím a podnikatelskou sférou.

 

Závěrem bych Vás chtěl pozvat na naši řádnou valnou hromadu, která se bude konat v pondělí dne 16. dubna 2007 v 9.30 hod. v hotelu Harmony Club v Ostravě-Mariánských Horách, ul. 28. října 170. Přijďte v co největším počtu, abychom se společně pokusili řešit problémy, které nás trápí a dohodli se na dalším postupu.

 

Těším se na setkání s Vámi.

 

Zdeněk K o p k a

předseda představenstva UNIHOSTu


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod