Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Do čela komory byl delegáty XX. sněmu zvolen Petr Kužel

 

Dne 29. května 2008 se konal výroční XX. sněm Hospodářské komory ČR, jeho delegáti letos zvolili nové vedení Hospodářské komory ČR. Po třech letech právě končícího volebního období jsou známa jména nového prezidenta, pěti viceprezidentů, představenstva, dozorčí rady a smírčí komise. Volba prezidenta, viceprezidentů a představenstva probíhá tajným hlasováním delegátů sněmu.

Volba prezidenta, viceprezidentů a představenstva probíhá tajným hlasováním delegátů sněmu. Z 252 odevzdaných hlasů delegátů XX. sněmu hlasovalo 215 pro Petra Kužela, 32 hlasů bylo proti, pět odevzdaných hlasů bylo neplatných. Petr Kužel poděkoval delegátům sněmu, svým kolegům a Jaromíru Drábkovi. Po svém zvolení nechal hlasovat o statutu čestného prezidenta HK ČR pro svého předchůdce Jaromíra Drábka, delegáti toto rozhodnutí přijali. Mezi viceprezidenty vystřídal zvoleného prezidenta Petra Kužela delegát Jan Novotný z Karlových Varů, zbývající čtyři jména zůstala nezměněna, viceprezidenty HK ČR byli pro další tříleté období zvoleni: Zdeněk Somr, Jan Wiesner, Pavel Bartoš, František Holec a Jan Novotný.

Sněm byl zahájen zdravicemi od představitelů státu. Jako první zazněla slova adresována delegátům sněmu prezidenta České republiky, následoval videozáznam s pozdravem premiéra Mirka Topolánka.

Václav Klaus popřál delegátům úspěšné jednání, ocenil aktivity Hospodářské komory ČR vykonané v posledních letech a poděkoval odstupujícímu prezidentovi HK ČR Jaromíru Drábkovi za práci, kterou vykonal pro zlepšení podnikatelského prostředí. Mirek Topolánek poukázal na nadstandardní komunikaci kabinetu s Hospodářskou komorou ČR, konkrétně v případech jako projekt Czech POINT, odstraňování byrokratické zátěže a překážek v podnikání, při realizaci postupů směřující k zrušení investičních pobídek, odstranění protiústavních pasáží zákoníku práce, apod. Také on osobně poděkoval Jaromíru Drábkovi.

Dosavadní prezident HK ČR Jaromír Drábek se po dvou volebních obdobích ve funkci rozhodl již znovu nekandidovat. Ke svému působení v HK ČR říká: „Zastávám názor, že dvě funkční období jsou přiměřeně dlouhou dobou, po kterou je člověk schopen vnášet do manažerské práce něco nového, pracovat efektivně. Proto jsem se rozhodl již znovu nekandidovat, byť to stanovy komory umožňují. Před šesti lety jsem vstupoval na post prezidenta HK ČR s předsevzetím posílit její pozici a prestiž, vybudovat silnou a transparentní podnikatelskou samosprávu. Za uplynulých šest let bylo v tomto směru vykonáno mnoho, komora si našla své místo. Věřím, že v tomto duchu, byť třeba jinými cestami a novými postupy, bude HK ČR pokračovat." Jaromír Drábek se rozhodl neucházet se o jiné pozice v komorové struktuře volených představitelů, v současné době zastává post předseda Mezinárodní obchodní komory v ČR (ICC). Za významné cíle, jichž se podařilo v průběhu jeho volebního období dosáhnout, považuje získání statutu povinného připomínkového místa v roce 2004, v legislativních změnách jsou to prosazené úpravy zjednodušující živnostenský zákon, zrychlení práce obchodního rejstříku, redukce požadovaných statistických údajů a návrh na rušení investičních pobídek.

Jediným kandidátem na funkci prezidenta Hospodářské komory České republiky zůstal i v průběhu samotného sněmu Petr Kužel. Ve své předvolební prezentaci před delegáty se zavázal navázat na oba své předchůdce - Jaromíra Drábka a Zdeňka Somra, který byl prezidentem komory od jejího vzniku v roce 1993 až do roku 2002. Petr Kužel by podle svých slov chtěl dát komoře dynamičnost, která patří k 21. století: „Hospodářská komora by měla být ještě více slyšet, měla by získat ještě větší vliv na rozvoj ekonomiky a razantněji se podílet na vytváření podnikatelského prostředí. Komora by také měla umět procesně ovlivňovat nejen naši národní legislativu, ale také lépe poznat legislativní prostředí evropské unie a podílet se i na jeho tvorbě," řekl před delegáty XX. sněmu HK ČR Petr Kužel. K tématům, kterým by se HK ČR měla věnovat je také administrativní zátěž, podle Petra Kužela je reálné, aby její objem klesl v nejbližších letech o třetinu. V proslovu nezapomněl na živnostníky, kteří jsou „oporou celé ekonomiky nejen v České republice, ale v celé Evropské unii". Jim by podle Kužela měla být věnována zvláštní pozornost a podpora.

Hospodářská komora ČR, která letos slaví patnáct let svého vzniku, sdružuje 14 tisíc podnikatelů zaměstnávajících přibližně dvě třetiny práceschopného obyvatelstva České republiky. Hospodářská komora ČR má v regionech zastoupení 14 krajskými hospodářskými komorami (KHK) a okresními hospodářskými komorami, které naleznete v sedmi desítkách měst České republiky. Oborovou část Hospodářské komory ČR tvoří osmdesát živnostenských společenstev. Většina členů HK ČR se ke komoře hlásí prostřednictvím regionální složky, živnostenská společenstva registrují zhruba třetinu (36 procent) členů.


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod