Home | Dnes je 25.06.2024
AKTUALITY

Společně ke hvězdám

Historicky první mezinárodní klasifikace v Evropě
 
„Společně ke hvězdám!" To není prohlášení astronautů, ale realita, která startuje novou etapu spolupráce mezi asociacemi, reprezentujícími obor hotelnictví a gastronomie v Evropě. Zároveň je to nová forma komunikace se zákazníkem, která mu jasným transparentním způsobem usnadňuje orientaci při výběru hotelu nebo penzionu ve čtyřech evropských státech. Pro provozovatele hotelů a restaurací v České republice pak unikátní příležitost zařadit se mezi více než 17 000 klasifikovaných zařízení v Německu a Rakousku a zatím nespecifikovaného počtu hotelů v Maďarsku. O významu tohoto kroku z hlediska otevření se trhu těchto dvou významných turistických destinací není třeba hovořit. Česká republika, Německo, Maďarsko a Rakousko se dohodli na společné „Středoevropské" klasifikaci, platné od roku 2010.
 

Asociace hotelů a restaurací České republiky, která je od roku 1993 členem evropské konfederace asociací, zastřešujících hotely a restaurace - HOTREC, si vždy uvědomovala význam aktivní účasti a členství v této organizaci. Nemalé finanční prostředky, které do této spolupráce každoročně vkládá, se vrací našim členům prostřednictvím informací, spolupráce a možností ovlivnit další rozvoj našeho oboru v evropském měřítku.


Díky této spolupráci a aktivitám, které jsme v minulých letech vyvíjeli při budování systému klasifikace ubytovacích zařízení v České republice, jsme byli osloveni, zda chceme vstoupit do zvažovaného společného projektu klasifikace, který by tento systém sjednocoval v rámci čtyř výše uvedených evropských zemí. Po společných jednáních, která vyvrcholila setkáním reprezentantů německých asociací IHA a DEHOGA a rakouské WKO s členy Rady AHR ČR a Klasifikační komise dne 29. července 2009 bylo jednohlasně rozhodnuto, že této historické výzvy musíme využít.


Základem společné klasifikace byla vybrána upravená německá klasifikace, která již řadu let funguje a v současné době jen v Německu reprezentuje kvalitní služby více než 8000 ubytovacích zařízení. V Rakousku je podle této klasifikace certifikována téměř polovina veškeré ubytovací kapacity a Maďarsko systém přebírá od roku 2010 také. Po porovnání systému s naší klasifikací bylo rozhodnuto jej plně. Jsme přesvědčeni, že systém, který funguje v těchto zemích bude stejně dobře využitelný i u nás a certifikovaná ubytovací zařízení, která odpovídala naší původní klasifikaci, nebudou mít zásadní problémy se podle nového systému klasifikovat. To ostatně potvrdili také mnozí naši kolegové, kteří si podle nového systému vyzkoušeli svůj hotel ohodnotit.


Jak systém funguje a v čem se liší? V podstatě hlavními rozdíly oproti původní klasifikaci je velká flexibilita systému. Každé zařízení se nejprve klasifikuje podle kontrolních listů. Ty se skládají z povinných a nepovinných bodů pro každou třídu tak, jak jsme byli zvyklí. Flexibilita spočívá v tom, že nepovinných bodů je poměrně velké množství a každý hotel se tedy může rozhodnout, které prvky jsou pro jeho klientelu nejdůležitější. Ti, kteří splňují více než jen povinná kritéria a minimální počet nepovinných kritérií, pak mohou získat v každé třídě ještě označení Superior. Přecházíme tak od klasifikace „KO," která striktně hoteliéry limitovala a bránila některým menším ubytovacím zařízením se do systému zařadit, k systému „OK," který za jasných podmínek umožňuje jeho využití široké škále ubytovacích zařízení, při zachování transparentnosti služby a ochrany spotřebitele.


Systém dává jednoznačnou odpověď na aktivity některých regionů, které se s ohledem na svou „specifičnost" snažily o vytváření místních klasifikačních systémů, z pohledu zákazníka i provozovatele bezvýznamných a „neviditelných." Zároveň otevírá zcela nové možnosti pro propagaci a zviditelnění s všech certifikovaných zařízení a marketingovou spolupráci spolupráci zúčastněných zemí, které jsou pro náš příjezdový cestovní ruch velmi důležité. Takže synergie vzájemné podpory ve velmi krátkém čase přinese své ovoce, kdy budou zvláště občané těchto zemí přednostně vyhledávat hotely zařazené do nového klasifikačního systému. Jak prokázaly studie v Německu a Rakousku „hotelové hvězdičky" jsou druhým nejdůležitějším faktorem při rozhodování zákazníka.


V návaznosti na tyto aktivity uvede AHR ČR jako tvůrce a garant české technické normy ČNI 761110, tuto normu plně do souladu s novým systémem, čímž se její význam opět utvrdí.


V současné době zvažuje Švýcarsko, že by stejný systém využilo také, v Nizozemsku byla klasifikace postavena již v minulosti na klasifikaci německé, baltické země již pracují na sytému „Nordic-Baltic Classification." Vzhledem k harmonizaci klasifikace v Evropě, kterou nastartovali členové HOTREC vytvořením 15 harmonizačních kritérií pro klasifikace evropských členských zemí, je proces sjednocování systému v budoucnu neodkladný. Budeme-li u zrodu společné klasifikace hned od jejího počátku, máme možnost ji ještě ovlivnit ve prospěch zákazníků i provozovatelů ubytovacích zařízení a přispět ke zlepšení kvality služeb v naší zemi.

 

Václav Stárek


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod