Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Česká správa sociálního zabezpečení informuje o používání nového tiskopisu „Přehled o výši pojistného„ od 1. 1. 2013

Zavedením důchodového spoření podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, přijetím zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření a zákona č. 399/2012 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, je s účinností od 1. 1. 2013 novelizován zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Touto novelizací se mj. v ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) nově stanovuje sazba pojistného u zaměstnance, která činí (1) 6,5 % z vyměřovacího základu u zaměstnance, který není v rozhodném období účasten důchodového spoření, (2) 3,5 % z vyměřovacího základu u zaměstnance, který je v rozhodném období účasten důchodového spoření, a zároveň v novém § 9a se zaměstnavateli ukládá povinnost v případě, že aspoň jeden zaměstnanec je účasten důchodového spoření, je povinen na tiskopisu „Přehled o výši pojistného„ uvádět též úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří jsou účastni důchodového spoření.

 

V souvislosti s touto změnou právní úpravy je nově upraven tiskopis „Přehled o výši pojistného„ pro rok 2013, a to tak, že se samostatně vykazuje úhrn vyměřovacích základů a pojistného u zaměstnanců bez účasti na důchodovém spoření (6,5 %) a samostatně u zaměstnanců s účastí na důchodovém spoření (3,5 %) a zároveň se samostatně vykazuje také úhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců a pojistné ve výši 25 % (popř. 26 %), které je povinen platit zaměstnavatel.

 

Nový tiskopis, který bude umístěn na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení v části „Nemocenské pojištění„ > „Tiskopisy„, je třeba použít poprvé při vykázání pojistného za kalendářní měsíc leden 2013, tedy v období od 1. do 20. února 2013. Od tohoto měsíce již nelze používat tiskopisy používané pro kalendářní roky 2012 a dříve.

 

K nové úpravě tiskopisu „Přehled o výši pojistného„ Českou správu sociálního zabezpečení vedla také skutečnost, že novelizací vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech je mj. požadována samostatná analytická evidence pro předpisy pojistného za zaměstnance a samostatná analytická evidence pro předpisy pojistného zaměstnavatelů.

 

Upozornění pro zaměstnavatele:

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje zaměstnavatele, kteří si pro kalendářní rok 2012 stanovili zvýšenou sazbu pojistného ve výši 26 % z vyměřovacího základu /§ 7 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění/, že tato zvýšená sazba pojistného pro ně platí pouze pro tento rok. Pokud budou splňovat stanovené podmínky a budou chtít zvýšenou sazbu pojistného používat i v roce 2013, musí tuto skutečnost písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (Pražské správě sociálního zabezpečení, Městské správě sociálního zabezpečení Brno) nejpozději do 20. ledna 2013. K písemnému oznámení učiněnému po tomto dni se nebude přihlížet. Obdobně to platí i pro zaměstnavatele, kteří si chtějí nově stanovit tuto zvýšenou sazbu pojistného pro rok 2013.


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod