Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

PLÁTCI DPH MUSÍ OD LEDNA POSÍLAT KONTROLNÍ HLÁŠENÍ

Ministerstvo financí připravilo plátcům daně z přidané hodnoty (DPH) novou povinnost. Od 1. ledna 2016 budou muset elektronicky podávat tzv. kontrolní hlášení DPH.

 

To bude mít samostatný formulář, ve kterém budou podnikatelé odesílat finančnímu úřadu údaje z daňových dokladů, které jsou již povinni evidovat dle § 100 zákona o DPH. Vykazovat se tak budou údaje na základě vystavených a přijatých faktur, zjednodušených daňových dokladů a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb.

 

Kontrolní hlášení bude možné podat prostřednictvím Elektronického podání pro Finanční správu (EPO), které již dnes využívají mnozí plátci k podání přiznání k DPH. V minulém týdnu ministerstvo financí zveřejnilo tzv. struktury XML souborů EPO, tedy informace potřebné pro vývojáře účetních a daňových softwarů. Stalo se tak tedy necelý půl rok před ostrým startem povinného reportingu, což by měl být dostatečný čas k zorientování se a přípravě na tuto novou povinnost.

 

Kontrolní hlášení nijak nenahrazuje standardní přiznání k DPH. Je pouze jeho doplňkem. Součástí hlášení bude kromě výše základu daně a vypočteného DPH také například daňové identifikační číslo dodavatele nebo odběratele či datum uskutečnění zdanitelného plnění, tedy den, kdy má plátce povinnost DPH přiznat.

 

Firmy, tedy právnické osoby, budou muset podávat hlášení každý měsíc. Tuto dodatečnou administrativu, kterou státní správa přenesla ze svých beder na podnikatele, Hospodářská komora kritizovala. Výsledkem jejích připomínek je snížení frekvence vykazování kontrolního hlášení u fyzických osob, u kterých bude rozhodné, zda jsou měsíční nebo čtvrtletní plátci DPH. Kontrolní hlášení budou odesílat spolu s klasickým přiznáním k DPH, tedy do 25. dne po skončení období, za které se hlášení podává.

 

Opomenutí této povinnosti hodlá ministerstvo financí tvrdě trestat. Pokud kontrolní hlášení plátce neodešle ve stanovené lhůtě, ale až po ní a aniž by byl k tomu vyzván správcem daně, zaplatí pokutu tisíc korun. Pokud však finanční úřad dotyčného plátce bude nucen k podání kontrolního hlášení vyzvat, zaplatí už pokutu rovných 10 tisíc korun. Pětkrát víc, tedy 50 tisíc korun, bude muset zaplatit plátce, pokud hlášení nepodá ani na výzvu správce daně. Nad rámec těchto pokut má berní úřad možnost udělit až půlmilionovou pokutu tomu, kdo bude nepodáním kontrolního hlášení závažně ztěžovat nebo mařit správu daní. Taková pokuta však může být v krajním případě pro některé malé i střední podnikatele likvidační.


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod