Home | Dnes je 25.06.2024
AKTUALITY

Novela silniční daně ovlivňuje zdaňovací období 2008 i 2009

Informace o změně v systému slev by za letošní rok neměla uniknout žádnému poplatníkovi silniční daně. V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 246/2008 Sb., který novelizuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů dochází, dle přechodných ustanovení ke změnám ve slevách již za zdaňovací období roku 2008. Veškeré další schválené změny budou použity až v roce 2009.

 

Změny pro rok 2008
Nově se slevy na dani silniční odvíjejí od data první registrace vozidla a týkají se všech druhů vozidel tj. osobních i nákladních a dále také speciálních, tahačů, návěsů, přívěsů, autobusů atd. Vázání slev na předpisy EHK OSN a směrnice EU podle úrovní limitů emisí škodlivin ve výfukových plynech je tedy již minulostí a nově pro účely slevy budeme zkoumat jen datum první registrace vozidla.

Sazba daně dle ustanovení se u všech vozidel od roku 2008 snižuje o:48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace,40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců,25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.

Nárok na slevu vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících, tedy po devíti letech. Pokud u vozidel dovezených ze zahraniční bude podnikateli chybět údaj o první registraci v technickém průkazu, bude možné nárok na slevu prokázat potvrzením nebo jiným dokladem, deklarujícím den první registrace v zahraničí, který bude vydaný zahraničním příslušným registračním orgánem nebo českým orgánem, který tuto informaci bude mít k dispozici. Mezi výjimky, na které nelze uplatnit slevu, patří vozidla registrovaná od 1. ledna 1999, jejichž provozovatelem byla do té doby Armáda České republiky. Při změně provozovatele vozidla s nárokem na snížení sazby daně lze u nového provozovatele uplatnit příslušné snížení sazby daně nejdříve v kalendářním měsíci zápisu změny provozovatele v technickém průkazu. Vzhledem k tomu, že i nadále zůstává v platnosti sleva 25% pro vozidla určená pro činnost výrobní povahy v rostlinné výrobě, pokud je poplatníkem osoba provozující zemědělskou výrobu, platí stále omezení, že není možné slevy jakkoliv kombinovat, resp. není možné současně kombinovat snížení sazby daně (9 let) a snížení sazby daně pro činnost výrobní povahy.

 

Co se nemění?
Pro rok 2008 zůstává beze změny v platnosti zvýšení roční sazby daně o 15% u vozidel poprvé registrovaných v ČR do 31. 12. 1989. Zpřísnění tohoto ustanovení je na poplatníky nachystáno až na zdaňovací období roku 2009. Zálohy na silniční daň je podnikatel povinen ze zákona platit vždy k 15. 4., 15. 7., 15. 10., 15. 12. V souvislosti s přechodnými ustanoveními novely bylo již k 15. 7., nebo kdo tento termín nestihl, tak k 15. 10. možné přepočítat zálohy a danou slevu uplatnit. Pokud tak podnikatel neučinil vůbec, je velice pravděpodobné, že dle konstrukce nových slev zaplatil vyšší zálohy na daň. Ten kdo na změnu ještě nereagoval vůbec, může ji provést také k 15. 12. nebo rovnou slevu uplatnit až na celkovou daňovou povinnost a vyšší zálohy, které poplatník uhradil v daňovém přiznání za rok 2008, které má termín podání k 31. 1. 2009.

Příklad I – osobní automobil:
SPZ: 2S5678, druh vozidla: OA, obsah motoru: 1598 cm3, datum první registrace 1. 12. 2007, společnost automobil používala celý rok pro účely podnikání. Řešení: Sazba daně dle § 6 odst.1 ZDS je 3000,- Kč za rok. Do konce roku 2008 uběhlo od první registrace 13 měsíců, tedy nárok na slevu je ve výši 48% resp. 1440,- Kč. Konečná daňová povinnost: 1560,- Kč. Zálohy do 15. 4. měly být placeny dle starého znění zákona tedy 750,- Kč (1/4 z 3000,-), k 15. 7. již z částky po slevě 390,- Kč, k 15. 10. 390,- a k 15. 12. 260,- Kč. Celkově na zálohách mělo být zaplaceno 1790,- Kč, přeplatek daně je 230,- Kč.

Příklad II – nákladní automobil:
SPZ 1A4367, druh vozidla: nákladní, počet náprav: 2, celková hmotnost 6,5 tun, datum první registrace: 1. 1. 2006, podnikatel automobil používal celý rok pro účely podnikání. Řešení: Sazba daně dle § 6 odst. 2 ZDS je 6000,- Kč za rok. Do konce roku 2008 uběhlo od první registrace 36 měsíců, tedy nárok na slevu je ve výši 48% resp. 2880,- Kč. Od roku 2009 do roku 2011 bude sleva již jen ve výši 40% a od roku 2012 do roku 2014 jen 25%.

Změny pro rok 2009
Nově bude rozšířen seznam vozidel, která jsou od daně úplně osvobozena. Mezi nově zařazená patří vozidla pro dopravu osob nebo nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která jezdí na pohon šetrný k životnímu prostředí. Jde o automobily na elektrický pohon, na hybridní pohon (kombinace spalovacího motoru a elektromotoru), zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG) nebo auta, která spalují směs benzinu a etanolu označenou jako E85. Bohužel ne všechny tyto šetrné technologie jsou dostupné v České republice. V souvislosti s implementací směrnice EU nově také dochází ke změně v předmětu daně, od roku 2009 budou předmětem daně všechna vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny (do konce roku 2008 se jedná o hmotnost alespoň 12 tun), která jsou určena k přepravě nákladů a registrována v ČR, a to i bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání. V návaznosti na to bude od roku 2009 nově možné uplatnit další slevy na dani ve výši 100% u nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun a o 48% u vozidel s největší povolenou hmotností větší než 12 tun, pokud nebudou používány v souvislosti s podnikáním nebo v jeho přímé souvislosti, či k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu a nebudou provozovány pro cizí potřeby pro: Subjekty, které nejsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, Výcviková vozidla, Fyzické osoby.

U tohoto snížení není nutné řešit datum první registrace, protože na uplatnění slevy nebude mít vliv, a ani se zde neprojevuje zvýšení daně u starých vozidel o 25%. Poplatník, který bude provozovat vozidlo se sníženou sazbou o 100%, nebude muset podávat daňové přiznání, pokud mu daňová povinnost nevznikne ještě u dalšího vozidla. Pro rok 2009 také dochází ke změně zvýšení roční sazby daně z 15% na 25% u vozidel poprvé registrovaných v ČR do 31. 12. 1989.


Převzato z časopisu KOMORA.cz. Autor článku:Ing. Eliška Daňková

URL| http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dan-silnicni/novela-sd-ovlivnuje-obd-2008-i-2009/1001648/51109/

 


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod