Home | Dnes je 24.04.2024
AKTUALITY

Vyšlo jarní číslo Zpravodaje UNIHOSTu

Slovo předsedy

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jsem rád, že Vás mohu pozdravit u příležitosti vydání jarního čísla našeho Zpravodaje, i když v současné době nemáme žádné důvody k radosti. Ještě že aspoň zimní sezóna se oproti minulým rokům vydařila, byla dostatečně dlouhá a bylo hodně sněhu, takže našim podnikatelům na horách alespoň částečně vynahradila ztráty z minulých let. Avšak v letošním roce se potýkáme s celosvětovou hospodářskou krizí, která se dotýká všech, tedy i nás podnikatelů v gastronomii. Velké firmy omezují výrobu, propouštějí zaměstnance, lidé nemají peníze, a tím klesá návštěvnost restaurací. Firmy také šetří a nepořádají různé firemní akce, takže se to dotýká cateringových firem, dále se omezuje závodní stravování, zde je pokles až 30 % a více. Tento proces bude pokračovat, budou krachovat další firmy, bude se zvyšovat nezaměstnanost a krize se dotkne dalších podnikatelů. Dále je také špatná platební morálka, platby se zdržují a dodavatelské firmy se dostávají do druhotné platební neschopnosti. Výnosy našich firem již nestačí krýt provozní náklady, což nás ničí a postupně likviduje. Vysoké ceny energií, vysoké odvody na sociální pojištění, vysoká daň z přidané hodnoty, různé další poplatky včetně autorských a spousta dalších daní, např. silniční, z nemovitostí, to jsou další faktory, které naši situaci stále více zhoršují. Poslední vláda navrhla protikrizový balíček, který má některé tyto problémy řešit. Mám ale obavu, že než tento balíček vstoupí v platnost, budou již někteří podnikatelé v likvidaci a spousta dalších podnikatelů se bude muset uchýlit k šedé ekonomice, aby přežili.

 

Jedním z bodů protikrizového balíčku je návrh ministra financí na trvalé přeřazení některých služeb s vysokým podílem lidské práce do nižší sazby DPH, týká se to i restauračních služeb. Již před vstupem do Evropské unie jsme jednali jak s poslanci tak se senátory o ponechání restauračních služeb v nižší sazbě DPH, ale bylo to nepřípustné, protože to bylo politické rozhodnutí. Je řada politiků, kteří v minulosti to takhle rozhodli, a teprve dnes to chtějí napravit protikrizovým balíčkem. Když francouzská vláda zvýšila v restauračních službách DPH, kompenzovala to snížením odvodů na sociální pojištění. Kdežto u nás se nekompenzovalo nic a navíc zdražily další položky, jako např. energie, pohonné hmoty apod. Dnes jsme v takové situaci, že vláda, která protikrizový balíček navrhla, už neexistuje a nová úřednická vláda by ho měla urychleně uvést v platnost. Nechci být skeptik, ale prognóza je nejistá a nikdo neumí odhadnout, jak dlouho a jakým směrem se bude krize dále vyvíjet. Proto uvítáme každý krok, který zlepší ekonomickou situaci a pomůže našim podnikatelům řešit jejich existenční potíže a také udržet nejen jejich rozvoj, ale také zaměstnanost, což by mělo naše zákonodárce velmi zajímat.

 

Velice diskutovaným tématem v poslední době jsou platby autorských honorářů. V minulém čísle Zpravodaje jsme Vám přinesli informace o novele autorského zákona a tyto stále platí. Situace se od té doby v podstatě nezměnila, možná je ještě více nepřehledná. Mezi kolektivními správci nejsou ustanovena jednotná pravidla. Přibývají další kolektivní správci, kteří si sami určují výši autorských poplatků a tyto částky nejsou kontrolovány ani ministerstvem kultury, které jim vydává licence,  ani ministerstvem financí. V Praze probíhají jednání s kolektivními správci, ale dosud nejsou žádné konkrétní výsledky. Již několikrát jsem upozorňoval na to, že smlouva je dohodou dvou stran a ne diktátem jedné strany a toto by si všichni měli uvědomit a podle toho postupovat. V platném autorském zákonu stále platí, že na trhu mohou působit a smlouvy uzavírat pouze dva kolektivní správci, a to je v současné době OSA a Intergram.

 

Na základě Dohody o spolupráci uzavřené s Moravskoslezským krajem UNIHOST i v loňském roce podpořil několik soutěžních akcí pořádaných našimi partnerskými gastronomickými školami a v tomto trendu pokračujeme i v letošním roce, kdy již proběhly některé zajímavé akce, o kterých se dočtete na dalších stránkách tohoto časopisu.

Vzhledem k velkému zájmu jak ze strany našich partnerských škol tak z řecké strany, jsme se v letošním roce opět podíleli na zajištění odborné letní praxe žáků a studentů v Řecku.

 

Vážení členové, v současné době připravujeme řádnou valnou hromadu našeho sdružení (viz přiložená pozvánka). Dovolte mi, abych Vás na tuto valnou hromadu srdečně pozval a doufám, že přijdete všichni, neboť účast na valné hromadě jednou za rok by měla být pro každého člena samozřejmostí.
   
Přeji Vám navzdory krizi úspěšnou letní sezónu.

 

Zdeněk  Kopka
předseda představenstva UNIHOSTu Ostrava

 


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod