Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Výzva pro žadatele o dotaci k předkládání žádostí v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu 2011

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje 1. kolo výzvy pro předkládání žádostí o dotace v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu, podprogram Cestování dostupné všem. Nový podprogram je zaměřen na 2 oblasti podpory a příjemci dotací jsou podnikatelské subjekty, fyzické i právnické osoby s minimálně dvouletou historií.

 

Oblasti podpory: 


  1. Rekonstrukci/vybudování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu.
  2. Zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu (musí se jednat o atraktivity nadregionálního a regionálního významu, případné atraktivity ležící v blízkosti pěších tras, naučných stezek, cyklotras a dálkových mezinárodních cyklotras). Projekty vztahující se k dopravě musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu (rozvoj ekologicky šetrné dopravy v místě atraktivity, doprava do místa atraktivity a doprava v rámci atraktivity) včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu. Podporovány budou i aktivity zajišťující lepší orientaci po atraktivitách cestovního ruchu pro handicapované (sluchově, zrakově postižené apod).

 

Podpora je poskytována formou dotace, která může dosáhnout maximální výše 50 % celkových uznatelných výdajů akce, které mohou být od 250 tisíc do 5 mil. korun.

 

Doba trvání výzvy: 28. 3. 2011 - 27. 5. 2011 (včetně), akce musí být dokončena do konce roku 2012. Další výzvy budou i v letech 2012 a 2013.

 

Více informací podá
Ing. Rostislav Hošek, odbor cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
tel. 224 864 003, e-mail: rostislav.hosek@mmr.cz.

 

nebo je najdete na tomto odkazu:

http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Informace-Udalosti/Vyzva-pro-zadatele-o-dotaci-k-predkladani-zadosti- 


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod