Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Minimální mzda není pro všechny profese stejná! Zjistěte, která se týká přímo Vás.

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 1.8.2013 o 500 Kč na 8.500 Kč si dovolujeme upozornit, že se zvedají také tzv. ZARUČENÉ MZDY u některých profesí, tedy minimální tarify pro jednotlivé skupiny prací. Připravili jsme praktický přehled, vysvětlující, proč většina zaměstnanců musí už podle dosavadních pravidel v praxi povinně dostávat vyšší mzdu, než je zákonem stanovených 8.500 Kč minimální mzdy.

 

Od srpna 2013 se zvyšují i tyto minimální sazby pro jednotlivé úrovně:

 

1. skupina:

50,60 Kč/hod nebo 8.500 Kč/měsíc

dříve: 48,10 Kč/hod nebo 8.000 Kč/měsíc

 

Příklady:

 • pomocné práce při výrobě jídel (sběr, mytí nádobí)
 • ruční manipulace s předměty do 15 kg hmotnosti
 • jednoduché strojní šití, drobné šicí práce
 • přípravné a dílčí práce v obchodním provozu, výkup lahví
 • základní služby hotelovým hostům včetně manipulace se zavazadly a vydávání klíčů od pokojů
 • běžný úklid, vynášení odpadků, luxování
 • doručování různých druhů zásilek
 • kontrola příchodu a odchodu osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů

 

2. skupina:

55,90 Kč/hod nebo 9.400 Kč/měsíc

dříve: 53,10 Kč/hod nebo 8.900 Kč/měsíc

 

Příklady:

 • ruční manipulace s předměty o hmotnosti nad 15 kg
 • kopáčské práce
 • přidavačské práce, například příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha jednoduchých stavebních mechanismů, dopravních pásů, míchaček
 • opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem
 • montáž lešení do výšky 10 metrů
 • sanitář
 • nabídka a prodej omezeného sortimentu  nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, například tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených  výrobků, nápojů  a  suvenýrů ve stáncích i pochůzkovým prodejem
 • domovnické a školnické práce včetně drobné údržby
 • ochrana objektů, sbírek a podobně
 • doprovod tuzemských i zahraničních zájezdových skupin s výkladem
 • manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu
 • řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace
 • řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 tun
 • výroba jednoduchých jídel z polotovarů,  výroba polévek a příloh k hlavním jídlům
 • péče o svěřené pokoje v mezinárodních  hotelech
 • prodej u čerpacích stanic, inkaso tržeb v hotovosti nebo na úvěrové karty
 • třídění a jakostní kontrola zboží v balírnách, obsluha balících automatů nebo linek

 

3. skupina:

61,70 Kč/hod nebo 10.400 Kč/měsíc

dříve: 58,60 Kč/hod nebo 9.800 Kč/měsíc

 

Příklady:

 • vyzdívání příček ze všech druhů materiálů
 • složitější klempířské práce
 • jednodušší instalační a topenářské práce
 • opravy elektrických rotačních a  tepelných spotřebičů
 • odborné holičské a kadeřnické práce
 • nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení  a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa
 • výroba a výdej běžných druhů teplých  jídel
 • obsluha zákazníků podle jejich objednávek  v restauračních zařízeních nebo u baru včetně míchání nápojů, stolničení a inkasa tržeb
 • pokladní manipulace s peněžní hotovostí
 • samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.
 • jednoduché práce s fakturami a účetními písemnostmi
 • řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení nebo vozidel o hmotnosti nad 3,5 tuny
 • střední a generální opravy automobilů
 • ošetřovatel, zubní instrumentář
 • zajišťování programů zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojené s volbou tras a s odborným výkladem, materiální a finanční zajišťování akce
 • strojvedoucí metra
 • porážení skotu a jateční zpracování masa

 

4. skupina:

68,10 Kč/hod nebo 11.400 Kč/měsíc

dříve: 64,70 Kč/hod nebo 10.800 Kč/měsíc

 

Příklady:

 • všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud jsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem
 • složitější instalační a topenářské práce
 • organizační  doprovod  zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s tlumočením při specializovaných nebo tematických zájezdech, materiální a finanční zajišťování celé akce, jednání se zahraničními partnery
 • výpočet a zaúčtování mzdy a její náhrady, zajišťování výplaty, výpočet a provádění  srážek  ze mzdy, pojistného apod.
 • samostatné účtování  pohledávek a závazků, sledování  a evidování pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních  účtech, provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou, zajišťování inventarizace majetku a závazků
 • zajišťování provozuschopnosti  a  správy jednodušších technických  a technologických zařízení a staveb
 • výroba náročných  specialit české kuchyně i kuchyní cizích národů, výroba specialit studené  kuchyně pro  bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur
 • zhotovování obleků v modelové a zakázkové výrobě
 • diagnostika závad a elektrického či elektronického příslušenství vozidel včetně odstranění závad
 • strojvedoucí na vedlejších železničních tratích
 • lámání včetně korektur časopisů

 

5. skupina:

75,20 Kč/hod nebo 12.600 Kč/měsíc

dříve: 71,50 Kč/hod nebo 12.000 Kč/měsíc

 

Příklady:

 • řízení odborných prací na vymezeném výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer)
 • všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud nejsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem
 • zajišťování personální a mzdové agendy vedení účetnictví účetní jednotky,  sestavování rozpočtu, analýza pohledávek a závazků
 • samostatné zajišťování daňové agendy a jednání s finančním úřadem
 • zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu, kalkulace
 • zajišťování správy rozsáhlého majetku
 • vytváření a testování aplikačního programového vybavení
 • běžný správce IT ve firmě, podpora pro zaměstnance
 • zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků
 • vzdělávání dětí předškolního věku
 • instruktor praktického výcviku v autoškole
 • samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb
 • organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách několika státy, jednání se zahraničními partnery, prodej a vyúčtovávání doplňkových služeb za valuty, kvalifikovaný výklad a tlumočení

 

6. skupina:

83 Kč/hod nebo 13.900 Kč/měsíc

dříve: 78,90 Kč/hod nebo 13.200 Kč/měsíc

 

Příklady:

 • zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních  obchodních vztahů, organizace prodeje, tvorba návrhů cen
 • koordinace vývoje aplikačního  programového vybavení, návrh jeho systémových komponent
 • správa systému výpočetní techniky, metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení
 • výstavba,administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací
 • tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů
 • samostatné vypracovávání  a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb

 

7. skupina:

91,70 Kč/hod nebo 15.400 Kč/měsíc

dříve: 87,10 Kč/hod nebo 14.600 Kč/měsíc

 

Příklady:

 • stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit  a  zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace
 • tvorba celkových marketingových strategií a prognóz
 • vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol
 • koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou  strukturou a vazbami na jiné informační systémy či s rozsáhlými databázemi
 • vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky
 • lékař, zubař, farmaceut

 

8. skupina:

101,20 Kč/hod nebo 17.000 Kč/měsíc

dříve: 96,20 Kč/hod nebo 16.100 Kč/měsíc

 

Příklady:

 • stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace
 • finanční operace na finančním a kapitálovém trhu
 • tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu (činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy)

 

Nedodržení tzv. zaručené mzdy je pokutováno Inspekcí práce.

 

AMSP ČR a zdroj Aktuálně.cz, 1.8.2013

 

http://www.amsp.cz/minimalni-mzda-neni-pro-vsechny-profese-stejna-zjistete?ref=m&source=email&lred=1


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod