Home | Dnes je 21.07.2024
AKTUALITY

Vyšlo jarní číslo Zpravodaje 2008/1 pro členy UNIHOSTu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozdravil v jarním vydání našeho Zpravodaje, který vychází před valnou hromadou.

Nejprve pár slov k ekonomické reformě, která vešla v platnost 1. ledna 2008. Zvýšení snížené sazby DPH se dotklo ubytovacích služeb, nákupu základních potravin, došlo ke zdražení energií. Bude pro nás velice složité překlenout toto období. A někteří z nás to pocítí ještě více a to především v ekonomicky slabších lokalitách.

Aby toho nebylo málo, stále nejasná je situace okolo stravenek. Někteří podnikatelé by zrušení stravenek přivítali a to ti, kteří mají své závodní stravování. Vůči ostatním by to bylo tvrdé, přišli by o část svých strávníků. Dle mého názoru by stravenky měly být zachovány, ale mělo by se zajistit, aby plnily ten účel, ke kterému byly vydány. Dobře víme, jak to funguje, kolik stravenek končí v obchodech a jiných službách a ne ve stravovacích zařízeních. Když jsem kdysi napsal dopis ministru financí panu Sobotkovi a vyčíslil v něm rozdíl v DPH mezi obchodem a stravováním, tak nám odepsal, že musí mít všichni rovné podmínky k podnikání a nelze někoho omezovat. Pokud by se stravenky směly používat jen na jídlo ve stravovacích zařízeních, tak by to našim podnikatelům pomohlo. Připojujeme se k názoru Hospodářské komory, která nesouhlasí s návrhem zrušení daňového zvýhodnění u stravenek bez další kompenzace a v průběhu kalendářního roku. Navíc zvýhodnění zůstává u závodních jídelen, což je nesystémové. Firmy mají hotové rozpočty a podnikatelské plány, a proto HK ČR bude požadovat odklad minimálně do 1.1.2009. Také by se mělo jednat se stravenkovými systémy a prosadit snížení jejich obchodní marže při distribuci stravenek.

Nyní několik poznatků k cestovnímu ruchu v našem kraji. Náš kraj se svým dynamickým rozvojem dostává do popředí a řadí se k nejlepším krajům v naší republice a to z několika důvodů: příchodem silných investorů, rozšířením infrastruktury (nové dálnice), otevřením letiště Leoše Janáčka, přípravou nových leteckých linek do Evropy i celého světa. Toto jsou silné nástroje, které hodně zviditelňují náš kraj a díky tomu se daří rozvíjet i cestovní ruch. Náš kraj se rychle dostává na vyšší úroveň – výstavba a rekonstrukce hotelů a restaurací, stavba nových sportovních areálů (golfová hřiště, aquaparky, zimní areály), lázeňských komplexů, rozvoj kongresové turistiky a dalších služeb. V minulém roce se výrazně zvýšila návštěvnost našeho kraje. Počet zahraničních turistů v ubytovacích zařízeních stoupl oproti roku 2006 o 24,4 %, což je nejvíce ze všech krajů. Věřím, že tento vývoj bude pokračovat.

Také byla navázána spolupráce s našimi sousedy. Jedná se o samosprávný Žilinský kraj a woj. Ślaskie, kde byly podepsány smlouvy o spolupráci na úrovni hospodářských komor.

Dohoda o spolupráci mezi MSK a UNIHOSTem je již tři roky funkční a plní svůj účel ve spolupráci mezi školami a podnikatelskou sférou. V rámci této dohody jsme se podíleli v loňském roce na řadě soutěží gastronomických škol jak odborně tak i finančně. V tom pokračujeme i v letošním roce, kdy již proběhly soutěže Těšínská karafa 2008 a AHOL-CUP 2008, o kterých se dočtete na dalších stránkách tohoto časopisu.

UNIHOST byl spolu s dalšími gastronomickými školami partnerem projektu „Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi“ v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Projekt byl ukončen k 31.12.2007 a v příloze tohoto časopisu najdete jeho závěrečné zhodnocení. Tím ovšem naše projektová činnost nekončí. Připravujeme další projekty, do kterých se UNIHOST opět zapojí jako partner spolu s našimi partnerskými školami a Moravskoslezským krajem, protože máme zájem stále prohlubovat spolupráci mezi školstvím a podnikatelskou sférou.

Pokračuje naše účast v projektu EQUAL „Beskydy pro všechny“, který bude ukončen v polovině letošního roku. Více informací o přínosech tohoto projektu naleznete dále v časopise.

Rozvíjí se spolupráce s partnery, kteří zajišťují odbornou praxi žáků a studentů našich partnerských škol v zahraničí. Po kladných zkušenostech z minulých let budeme v této činnosti pokračovat a rozšíříme možnosti zahraniční praxe o další země.

Také jsme rozšířili síť svých obchodních partnerů, kteří nabízí spolupráci a své výrobky či služby našim členům. Seznam těchto partnerů je uveden v tomto Zpravodaji i na našich webových stránkách. U každého dodavatele jsou uvedeny kontakty, takže se můžete přímo osobně dohodnout na podmínkách spolupráce.

V říjnu minulého roku se konal na výstavišti Černá louka v Ostravě 7. ročník Gastrofestivalu Ostrava. Jeho závěrečné zhodnocení najdete na následující stránce. Tento festival už má svou tradici, ve které, doufám, bude úspěšně pokračovat, a proto se již připravuje 8. ročník, který budeme pořádat spolu s a.s. Ostravské výstavy v listopadu t.r. Bližší informace Vám přineseme v podzimním vydání Zpravodaje.

V rámci našeho partnerství se školami Moravskoslezského kraje jsme se v prosinci zúčastnili 14. ročníku výstavy Učeň, středoškolák, vysokoškolák a pedagogika 2007 na Černé louce v Ostravě. Výstava se konala pod záštitou náměstkyně hejtmana MSK pro školství, mládež a sport, PhDr. Jaroslavy Wenigerové. Letos poprvé byla výstava doplněna o prezentaci nejvýznamnějších zaměstnavatelů v MSK se zaměřením na technické obory. V rámci této výstavy proběhl workshop „Příprava na kariéru v technických oborech na úrovni SŠ“, který se konal pod záštitou Moravskoslezského kraje a Krajské hospodářské komory.

Vážení členové, závěrem Vás srdečně zvu na naši řádnou valnou hromadu, která se bude konat v úterý dne 29. dubna 2008 v 9.30 hod. v hotelu Harmony Club v Ostravě-Mariánských Horách, ul. 28. října 170. Doufám, že se sejdeme v co největším počtu a společně prodiskutujeme všechny problémy.

Těším se na setkání s Vámi.

Zdeněk K o p k a
předseda představenstva UNIHOSTu Ostrava

Přílohy
docZpravodaj 2008/1 - úvodní slovo předsedy [doc, 102 kB]
ke stažení ve formátu MS Word
Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod