Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Jak na daně z příjmů ze zahraničí. Kdy je povinnost je danit?

Máte příjmy ze zahraničí? Musíte platit daně? Čtěte konkrétní případ, který jsme vyřešili v daňové poradně. Radí profesionál.

 

Od 1.2.2011 do 15.6.2012 jsem pracoval a žil s rodinou v Turecku. Pro účely daňového přiznání (DP) za rok 2011 jsem byl od 1.1. do 31.1.2011 považován za daňového rezidenta ČR a od 1.2. do 31.12.2011 za daňového nerezidenta ČR. Pro DP za rok 2012 se chci zeptat:

 

1) Můžu, obdobně jako v roce 2011, rozdělit období roku 2012 tak, že od 1.1. do 15.6.2012 budu českým daňovým nerezidentem (v té době jsem v Turecku žil, pracoval a děti tam také chodily do školy) a od 16.6. do 31.12.2012 českým daňovým rezidentem (přestěhovali jsme se zpátky do ČR, našel jsem si novou práci a děti začaly chodit do svých původních českých škol)? Pokud to jde, jak to mám v DP udělat (čestným prohlášením, potvrzením o době zaměstnání v zahraničí)?

 

2) Nebo budu již celý rok 2012 považován za daňového rezidenta ČR a budu muset v ČR taky přiznat i příjmy z Turecka? Pokud ano, jak správně určím základ daně z tureckých příjmů? Co to znamená, že základem daně je příjem ze závislé činnosti zvýšený o povinné pojistné podle odst. 13? Tomu nerozumím, protože jsem v Turecku kromě daní také samozřejmě platil i povinné sociální a zdravotní pojištění. Navíc jsem se před zahraničním pracovním pobytem řádně odhlásil ve ZP a nahlásil na ČSSZ? Jak mám tedy správně vyplnit řádky č. 31, 32, 33 a 35 DP? Můžete uvést nějaký jednoduchý příklad?

 

Zřejmě jste už při přiznávání příjmů za rok 2011 postupoval ve smyslu Pokynu D-6 Generální finančního ředitelství: Dojde-li u poplatníka ke změně v rozsahu povinnosti vůči České republice (§ 2 odst. 2 nebo odst. 3 zákona o daních z příjmů) v průběhu zdaňovacího období v důsledku ZMĚNY BYDLIŠTĚ, posuzuje se jeho statut za příslušné části roku samostatně. To znamená, že i za rok 2012, v případě, že jste změnil bydliště v průběhu roku 2012, máte povinnost rozdělit své příjmy za zdaňovací období roku 2012 na:

 

období, kdy jste byl českým daňovým nerezidentem – a za toto období přiznáváte v ČR jen příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR (asi žádné nebyly) a na

 

období, kdy jste byl již opět českým daňovým rezidentem – a za tuto část roku přiznáváte jak příjmy plynoucí z Turecka (možná Vám plynuly ještě nějaké doplatky…), tak příjmy plynoucí ze zdrojů z území ČR.

 

Předpokládám, že v obou případech se jednalo výhradně o příjmy ze zaměstnání, čili o příjmy ze závislé činnosti dle ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů (v dotazu bohužel není explicitně uveden druh/mix příjmů), neboť se ptáte na základ daně ze závislé činnosti. Příjmy ze závislé činnosti od zaměstnavatele v Turecku podléhají zdanění (pouze) v Turecku – za předpokladu, že neplynuly ještě v období, kdy jste byl už českým daňovým rezidentem.

 

Autor: http://www.isifa.com

 

Příjmy ze závislé činnosti od českého zaměstnavatele podléhají zdanění v České republice. Pokud je Vaše situace taková, že:

  • máte pouze příjmy ze závislé činnosti,
  • za období, kdy jste se vrátili do ČR, už Vám nebyly vypláceny příjmy z Turecka,
  • a podepsal jste u českého zaměstnavatele „prohlášení k dani„,

 

bude pro Vás nejjednodušší požádat Vašeho českého zaměstnavatele do 15.2.2013 o tzv. roční zúčtování Vašich zdanitelných příjmů ze závislé činnosti z příjmů od českého zaměstnavatele. Nemusíte tedy nutně podávat daňové přiznání.

 

Pokud si budete podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob sám za příjmy dosažené na území České republiky, pak jeho nedílnou součástí je tzv. Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2012, který si vyžádáte od svého českého zaměstnavatele.

 

Základem daně ze závislé činnosti jsou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky zvýšené o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel sám za sebe. Tyto údaje vyčtete z Potvrzení o příjmech vystaveného zaměstnavatelem.

 

Pokud jde o zdanění Vašich příjmů ze závislé činnosti dasažených na území Turecka, musel byste se obrátit na tureckého zaměstnavatele nebo na tamní daňové poradce. Je ovšem pravděpodobné, že se skončením pracovního poměru v Turecku byly Vaše případné závazky vůči tamním úřadům již vyrovnány (jinak řečeno, pokud byste měl nějaké nedoplatky na tureckých daních, asi by je po Vás chtěli vyrovnat již k onomu 15. 6. 2012). Ověřte si ale raději, zda v Turecku nemusíte podávat nějaké přiznání/hlášení, resp. zda nemůžete požádat o analogii českého „ročního zúčtování„ – Váš bývalý zaměstnavatel to určitě bude vědět.

 

V případě, že by nastala situace, že Vám přišly nějaké peníze z Turecka (např. nějaký doplatek mzdy) v době, kdy jste byl již daňovým rezidentem České republiky, pak máte povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob a kromě příjmů ze závislé činnosti z ČR musíte uvést i tyto příjmy (příjmy z Turecka obdržené po 15. 6. 2012).

 

Dle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Českou republikou a Tureckem (19/2004 Sb.m.s.) by dvojímu zdanění bylo zamezeno použitím metody „zápočet daně prostý„, což prakticky znamená, že příjmy z Turecka zde přiznáte (zahrnete mezi příjmy na ř. 31 DP) a potom je od celkové daně odečtena daň zaplacená v Turecku. Je však možné započíst jen takovou výši daně, která odpovídá české míře zdanění. Ke správnému výpočtu se dostanete vyplněním Přílohy 3 DP (daň zaplacená v Turecku by se uvedla do ř. 323 této přílohy).

 

URL| http://www.podnikatel.cz/clanky/z-pora...ze-zahranici-kdy-je-povinnost-je-danit/

 

20.2.2013 podnikatel.cz

Jan Molín HK ČR


Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod