Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Podnikatelé – od 1. 8. 2006 snadněji s úřady

V několika minulých letech se Hospodářská komora ČR ve spolupráci s příslušnými ministerstvy snažila začlenit do legislativního procesu nejzávažnější připomínky malých a středních podniků a osob samostatně výdělečně činných, a ulehčit tak byrokratický moloch povinností nanášený každý rok na bedra podnikatelů.

Nyní je novela živnostenského zákona 455/ 1991 Sb., která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 214/2006, na světě a vstoupila v platnost dnem 1. 8. 2006. S krátkým odstupem času ji můžeme vyhodnotit.

Co nám tedy nového přinesla?

Především pro drobné podnikatele a malé a střední firmy přinesla významnou úsporu času tím, že byla zřízena „Centrální registrační místa“ (dále jen CRM) při živnostenských úřadech. Podnikatelé tak mohou počínaje dnem 1. 8. 2006 oznámit zahájení podnikatelské činnosti, včetně změn a údajů pro všechny instituce, registraci pro daňové účely, evidenci pro účely sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, oznamovací povinnost vůči úřadům práce přímo na živnostenském úřadu. K takovémuto postupu podnikatel vyplní jednotný formulář vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, živnostenský úřad poté rozešle tyto údaje všem příslušným úřadům veřejné správy, neodpovídá však za správnost vyplněných údajů pro jiné správní orgány.

A jaké jsou další nejdůležitější změny v podnikání?

Fyzická osoba, která podniká na území ČR, musí prokazovat (např. při ohlášení nové živnosti), že nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na sociálním zabezpečení a pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Pochopitelně také musí prokazovat svoji bezúhonnost (výpisem z Rejstříku trestů). Pokud tyto náležitosti ohlašovatel nedoloží, musí si fakta o bezdlužnosti a beztrestnosti ověřit sám živnostenský úřad na příslušných úřadech. Pokud živnostenský úřad prostřednictvím CRM podá přihlášky a ohlášení nebo výzvy k doložení skutečností u příslušných úřadů, musí tak učinit do pěti pracovních dnů.

Další vylepšení zaznamenáváme u právnických osob. Tyto nemusí ustanovovat odpovědného zástupce u živností volných. Ke zpřísnění dochází pouze u zastaváren a prodeje použitého zboží, kde musí být v každém okamžiku v provozovně přístupná evidence zboží. Vláda ČR si také vyhradila právo vydat seznam živností, které nemohou provozovat fyzické osoby bez bydliště na území ČR nebo EU, nebo osoby, které nejsou rodinnými příslušníky občana EU. Bude však sledovat vývoj na trhu práce a podle okolností zasáhne při zpřísnění nebo zmírnění požadavků na pobytové povolení.

A připravují se další legislativní změny, které usnadní styk s obchodními rejstříky, katastrálními úřady, Rejstříkem trestů a dalšími otevřenými centrálními evidencemi. O tom však budeme informovat, jakmile bude vše jasné a schválené. A můžeme se těšit! Byrokratický kůň nyní řehtá již méně.

O autorovi: Miroslav Kalous, autor je právník, působí v oblasti poradenství

Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod