Home | Dnes je 27.05.2024
AKTUALITY

Vydali jsme jarní číslo Zpravodaje UNIHOSTu

Vážení členové UNIHOSTu, vážené kolegyně, vážení kolegové,

  

jsem rád, že Vás mohu pozdravit v roce 2013. Celý rok 2012 pro většinu z nás představoval opět nekončící problémy, se kterými se potýkáme po celou dobu tzv. krize v našem hospodářství i v celé společnosti. Musím při této příležitosti navázat na svůj příspěvek z roku 2011, kde jsem hovořil hlavně o tom, že obstát v této situaci není jednoduché. Ukazuje se, že kvalita poskytovaných služeb, umístění provozovny a cenová nabídka jsou stále rozhodujícími faktory, zajišťujícími úspěšnost či neúspěšnost firmy. Dle statistik z roku 2012 i v roce 2013 denně ukončí svou činnost minimálně jedna provozovna. Na výši obratu má nesporně vliv také počasí. Letošní zima tak alespoň částečně umožnila sezónním střediskům udržet nebo dokonce zvýšit své tržby oproti zimní sezóně 2012.

 

Protože také UNIHOST stále obtížněji zajišťuje finanční prostředky na svou činnost, rozhodli jsme se letos tradiční Gastro festival uspořádat společně s Hotelovou školou ve Frenštátě pod Radhoštěm, která je pro letošní rok pořadatelem regionálního kola soutěže Gastro Junior Cup a to v termínu 14.- 15. listopadu 2013. Gastro festival se tak poprvé bude konat mimo Ostravu. K tomuto rozhodnutí nás vedla snaha zachovat kontinuitu společné soutěže Gastro festival a Gastro Junior Cup nastoupenou v roce 2012, která se osvědčila. UNIHOST bude nadále plně spolupracovat a podporovat naše partnerské střední školy při pořádání jednotlivých odborných soutěží a dalších akcí. Také se budeme snažit uspořádat v průběhu roku v rámci našeho oboru předváděcí akce a prodejní výstavy společně s našimi vybranými dodavateli. Na tyto akce Vás již nyní zvu. Veškeré informace o těchto akcích budou zveřejněny včas na našich webových stránkách a pozvánky obdržíte e-mailem.

 

Znovu chci zdůraznit, že obstát v dnešní složité době v našem oboru opravdu vyžaduje aktivní přístup. Vím, že naše členy trápí hodně problémů, které by vyžadovaly celospolečenská řešení. Např. v současné době se projednává návrh novely autorského zákona. Autorský zákon představuje komplexní úpravu práva autorského a vychází jednak z mezinárodních smluv, k nimž Česká republika přistoupila, jednak z příslušných unijních předpisů v rámci členských států EU. Navrhovaná novela autorského zákona souvisí především s povinností přijmout dvě směrnice EU, které byly přijaty v roce 2011 a 2012. Více se dočtete v článku uvnitř Zpravodaje. Nicméně při uzavírání smluv s kolektivními správci vyžadujte přesnou specifikaci okruhu chráněných práv. Např. při vysílání převážně sportovních programů nebo veřejnoprávních programů jako je ČT1, ČT2, ČT24 nebo ČTsport je možné dohodnout slevu. Doporučuji Vám osobně si vyjednat individuální cenu při uzavírání smlouvy s kolektivními správci OSA a Intergram.

 

Očekávám, že aktivní přístup Vás našich členů se projeví ve vyjádření vašich námětů, které budete zasílat na sekretariát UNIHOSTu e-mailem na adresu: info@unihostostrava.cz. Naše sdružení se snaží poskytovat vám alespoň souhrn informací. Tyto informace můžete pravidelně sledovat na našich webových stránkách www.unihostostrava.cz, případně je obdržíte v našem Zpravodaji, který letos vychází před naší valnou hromadou.

 

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na naši řádnou valnou hromadu, která se uskuteční v úterý dne 21. května 2013 v 10.00 hod. v hotelu VISTA v Ostravě (viz přiložená pozvánka).

 

Přeji Vám úspěšnou letní sezónu, mnoho spokojených zákazníků a tím i radost z podnikání.

 

Těším se na shledanou s Vámi na valné hromadě našeho sdružení UNIHOST.

 

Ing. Zdeněk  B l i n k a

předseda představenstva UNIHOSTu 


Přílohy
pdfZpravodaj 1-2013 [pdf, 8426 kB]
Diskuse:
Zaujalo vás téma? Máte k němu co říct? Přidejte svůj názor.

Další články: 352
Reklamní partneři:

www.montycon.cz   www.romanabennet.cz

Mapa webu RSS
redakční systém, tvorba www stránek, webdesing, e-shop, jak založit internetový obchod